Beleidsadviseur Vekeer

Beleidsadviseur Vekeer


Intern

13/09/2021


 • Omschrijving

  Beleidsadviseur Vekeer

  Tarief: aantrekkelijk
  Start: z.s.m.
  Duur: 6 maanden met optie tot verlenging van 2x 6 maanden
  Uren: 36 uur /week
  Locatie: Regio Den Haag
  Reageren voor: 22-09-2021
  type organisatie: Overheid

  opdracht beleidsmedewerker verkeer:
  Je bent belast met het ontwikkelen van beleid en je levert een sturende en inhoudelijke bijdrage aan de vertaling van beleid naar uitvoering gemeentelijk beleid en bestuurlijk overleg op het gebied van verkeer, (deel)mobiliteit en parkeren;
  Vertalen van de parkeerexploitatie naar beleidsmatige adviezen;
  Participeren in de ontwikkeling beheer (beheervisie, nota kapitaalgoederen, programma water en strategisch assetmanagementplan);
  Stadsbeheer vertegenwoordigen in het wethoudersoverleg Verkeer.

  Vereisten / knock-outcriteria
  NB: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
  1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht komt de kandidaat niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).
  2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering op het gebied van Mobiliteit (Verkeer en Vervoer) binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar.
  3. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting Bestuurskunde, Verkeerskunde of Ruimtelijke Ordening en Planologie.

  Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
  4. Uurtarief inclusief reiskosten, exclusief BTW (35 punten).
  5. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van verkeerskundige plannen (duidelijk weergegeven in het cv) (20 punten).
  6. Aantoonbare kennis van deelmobiliteit en mobiliteitshubs opgedaan door middel van werkervaring en/of opleiding/cursus (duidelijk weergegeven in het cv) (10 punten).
  7. Een visie op deelmobiliteit en mobiliteitshubs beschreven middels een toelichting van max. 250 woorden (15 punten).
  8. Aantoonbare werkervaring met de beleidsmatige vertaling vanuit een parkeerexploitatie (duidelijk benoemd in het cv door middel van een voorbeeld) (20 punten).

  Competenties:
  Bestuurlijk sensitief en omgevingsbewust;
  Strategisch denkvermogen;
  Communicatief vaardig;
  Samenwerkend en verbindend;
  Resultaat gericht.

  Interesse? Leuk!
  Graag zie ik je relevante cv, motivatie en indicatie-tarief tegemoet.

  Belangrijke Tips om op gesprek te komen:
  Geef een korte uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).
  Maak (een) 1 .docx document met daarin uw 2 referenties, een korte motivatie en uw CV, max. 5 pagina's.
  Ga in de motivatie puntsgewijs in op de competenties, knockout- en Gunningscriteria.
  Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Overig

 • Locatie Opdracht

  regio Den Haag

 • Provincie

  Zuid-Holland

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media