Business Analist (Digitaal) (QR6136)


Intern

01/11/2018


 • Omschrijving

  Functie: Business Analist (Digitaal) (QR6136)
  Start: 12-11-2018, 36 uur per week
  Periode: 4 mnd+
  Omgeving: Utrecht

  Omschrijving:
  Voor onze klant in Utrecht zijn wij momenteel op zoek naar een Business Analist (Digitaal)

  Een goede afstemming van vraag naar (demand management) en aanbod (supply management) van IT diensten is een noodzakelijke randvoorwaarde voor de klant om grip te houden op de levering van IT diensten. In de huidige praktijk bestaat een aantal knelpunten die met demand- en supply management kunnen worden opgelost, waaronder mismatches in verwachtingen, capaciteitsissues, onvoldoende overzicht en samenhang, etc. Tenslotte noodzaken ook het opgave gestuurd werken en het toegenomen belang van technologie en data tot een goede afstemming van vraag en aanbod.

  Demand management
  Als onderdeel van de transitie van de IT voortbrengingsketen is de klant bezig om demand management in te richten, beginnend voor de voorziening Digitaal samenwerken.
  Demand management heeft als doel om de ‘vraag’ naar IT dienstverlening te voorspellen, te reguleren en samen met Supply management te vertalen naar geschikte (d.w.z. realiseerbare en onderhoudbare) IT-oplossingen. Dit betekent dat Demand management:

  Continu inzicht houdt in behoeften mbt IT voorzieningen.
  Besluitvorming faciliteert zodat keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld die haalbaar en realistisch zijn.
  Transparantie biedt aan stakeholders over wat kan, mag en moet
  Zorgt voor afstemming business behoeften en IT mogelijkheden, en vice versa (IT enabling)
  Zorgt voor een balans tussen korte- en lange termijn behoeften en behoeften van verschillende stakeholders
  Aanspreekpunt is voor de business met betrekking tot gewenste of noodzakelijke veranderingen in de generieke voorzieningen


  Business analist
  Ter versterking van het demand management team is de klant op zoek naar een ervaren business analist. De business analist is verantwoordelijk voor het achterhalen van de ‘vraag achter de vraag’, het verder uitwerken en analyseren hiervan en het vertalen naar mogelijke oplossingsscenario’s. De business analist voert werkzaamheden uit ten behoeve van het identificeren van de vraag/behoefte en het uitwerken van de vraag/behoefte in een vooronderzoek. De business analist werkt samen met de informatie analist en kan betrokken zijn bij een initiatief vanuit een regisserende rol (vanuit demand management) of vanuit een uitvoerende rol.

  Eisen
  Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding.
  Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring als business analist
  Kandidaat heeft ervaring in en kennis van Business Analyse bij Digitaliseringsvraagstukken.
  Kennis van en werkervaring met uitvoeren van vooronderzoeken of (business) analyses van digitaliseringsvraagstukken binnen een overheidsorganisatie of een grote organisatie (
  Kennis van en ervaring met leveranciers- of softwareselecties binnen een overheidsorganisatie of een grote organisatie
  Kennis en ervaring met (business) analyse methoden en technieken, zoals bijvoorbeeld Lean, probleem-oorzaak analyse, requirements engineering, procesmodellering, etc. (programma)
  Kennis van en werkervaring met business- en informatie architectuur)
  Kennis van en ervaring met business cases
  Kennis van en ervaring met en opstellen van implementatieplannen
  Je weet de maatschappelijke ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen en veranderaanpakken te vertalen en te verbinden naar oplossingsrichtingen.
  Je beschikt over een groot veerkrachtig politiek- en bestuurlijk inzicht.
  Je neemt initiatief, bent analytisch, overziet complexe situaties, onderkent problemen en pakt deze systematisch aan, met oog voor de consequenties en verschillende belangen.

  Werkzaamheden
  Verduidelijken van te realiseren doelen of business waarde
  Beschrijven en analyseren van business processen
  Inventariseren en analyseren van knelpunten en oorzaken in processen en systemen
  Verduidelijken van de business behoeften en deze samen met de productowner te operationaliseren in requirements / epics / user stories
  Bepalen van mogelijke oplossingsrichtingen en definiëren van criteria ter beoordeling hiervan
  Matchen van potentiële oplossingsscenario’s met de business behoeften en hierover adviseren
  Voorbereiden en begeleiden van aanbestedingstrajecten
  Faciliteren van workshops met (vertegenwoordigers van) gebruikers, architecten, technici)

  Overige informatie
  Bij de aanbieding dient een korte motivatie toegevoegd te worden waarin wordt aangegeven waarom het aangeboden profiel past bij het gevraagde.
  Bij de aanbieding dienen 2 referenten aangeleverd te worden (naam organisatie, contactpersoon, afdeling, telefoonnummer).
  CV in het Nederlands en maximaal 4 pagina’s.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  ICT (netwerken en systemen)

 • Locatie Opdracht

  Utrecht

 • Provincie

  Utrecht

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media