Contract Manager - Den Haag


Intern

09/08/2018


 • Omschrijving

  Voor onze eindklant, een gemeentelijke instelling in Den Haag, zijn wij op zoek naar een bekwame: Aanvraagnummer: 2018-303
  Functie: Contract Manager
  Branche: Gemeentelijke instelling Standplaats: Den Haag
  Startdatum: z.s.m. Einddatum: 21-12-2018
  Optie tot verlenging: JA Aantal uren: 40 uur per week
  Tarief: € 85,00 per uur maximaal Contractvorm: Freelance / Payroll
  Aanbieden tot: 20-08-2018, 12.00 uur Omschrijving: Over de organisatie: De klant ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke
  uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. Doel van de opdracht: De contractmanager is (mede-)verantwoordelijk voor het contractbeheer en contractmanagement van de contracten mobiele telefonie en de contracten voor vaste dataverbindingen. Hiernaast is de contractmanager (mede)verantwoordelijk voor de in beheer name van de toekomstige contracten voor bedrijfstelefonie (GT Connect). De contractmanager werkt hiervoor in een team samen met collega contractmanagers en de 2 leveranciersmanager. De contractmanager begeleidt het proces voor de in beheer name van het contract GT Connect van de projectfase naar het CBO en werkt hierin samen met het projectteam van GT Connect. De contractmanager monitort en rapporteert over de overeengekomen SLA’s en bewaakt de facturering welke de contractant voor GT uitvoert. Onderdeel van deze activiteiten is het fungeren als aanspreekpunt bij escalaties.
  Nauwkeurigheid bij de uitvoering van de werkzaamheden is van groot belang evenals het behouden van overzicht en het plannen van activiteiten vanuit contractmanagement. Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden: • Verantwoordelijk voor de registratie, het beheer en het verwerken van aanpassingen van afgesloten contracten
  • Verantwoordelijk voor de in beheer name van de toekomstige contracten voor bedrijfstelefonie (GT Connect).
  • Verantwoordelijk voor de sturing op de contracten voor de levering van mobiele telefonie, vaste data verbindingen en bedrijfstelefonie oplossingen ten behoeve van deelnemende gemeenten. Dit betreffen de contracten bij circa 330 gemeenten en deelnemende organisaties
  • Beoordeelt de performance van de verschillende contractpartijen op afgesproken prestaties, kosten en contractuitvoering a.d.h.v. periodieke rapportages en/of klanttevredenheid-onderzoeken; • Rapporteert aan coördinator GT over het verloop van het contract, de prestatie-eisen, kosten, en de algemene tevredenheid en draagt zorg voor het aanleveren van relevante management informatie;
  • Levert bijdragen aan de werkprocedures, -instructies en standaard werkdocumenten/formats.
  • Is mede belast met het opstellen van P.V.E. voor eventuele nieuwe contracten en borgt de kwaliteit van de in beheer te nemen contracten.
  • Verzorgt het uitzetten en beoordelen van offerteaanvragen van extra opdrachten en/of contract aanpassingen • Verricht zo nodig overige werkzaamheden op gelijkwaardig niveau indien dit voor de bedrijfsvoering gewenst of noodzakelijk is. Harde eisen / KO Criteria: • WO werk- en denkniveau;
  • Ervaring met en kennis van de telecommunicatiemarkt, providers, techniek, ontwikkelingen;
  • Ervaring met en kennis van bedrijfstelefonie oplossingen binnen gemeentelijke organisaties;
  • Minimaal 5 jaar werkervaring en ruime ervaring met inkoop- en/of contractmanagement;
  • Ervaring op het gebied van systeemgerichte contractbeheersing is een pré;
  • Kennis van de van toepassing zijnde NEN normen en andere wetgevingen;
  • Je bent in staat om invulling te geven aan leveranciers- en marktevaluatie;
  • Basiskennis van de Aanbestedingswet en van contractrecht. Gevraagde kennis: • Minimaal NEVI -1 of aantoonbare vergelijkbare kennis en werkervaring;
  • Nevi-2 is een pré;
  • Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels zowel in woord als geschrift;
  • Kennis van en ervaring met MS Office (Word, Excel en Project - gevorderd);
  • Kennis van en ervaring met de uitvoering van Europese aanbestedingen;
  • Aantoonbare kennis van en ervaring met omvangrijke aanbestedingen binnen gemeenten. Competenties: • Proactief
  • Accuraat
  • Kwaliteitsbewust
  • Flexibel
  • Klant gericht • Kwaliteit gericht
  • Resultaat gericht
  • Samenwerking gericht Interesse? Bent u beschikbaar, en kan u aan de gestelde eisen voldoen, dan ontvangen wij graag de volgende gegevens van u: • Meest recente CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats), en maximaal 5 x A4 formaat;
  • Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; waarin (puntsgewijs) alle gestelde eisen, wensen, competenties worden toegelicht, en waarin goed naar voren komt, dat u aan de gestelde eisen kunt voldoen
  • Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);
  • Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Management

 • Locatie Opdracht

  Den Haag

 • Provincie

  Zuid-Holland

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media

BERICHT VAN OPDRACHTGEVER

 • 2018-08-21 12:07:05

  Deze opdracht is gesloten!

  Team ICT