Directeur Bedrijfsvoeringsorganisatie

Directeur Bedrijfsvoeringsorganisatie


Intern

09/09/2021


 • Omschrijving

  Directeur Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem

  Tarief: aantrekkelijk
  Start: 01-10-2021
  Duur: 6 maanden met optie tot verlenging van 1x 6 maanden
  Uren: 32-36 uur /week
  Locatie: Regio Leiden
  Reageren voor: 15-09-2021
  type organisatie: Overheid

  Opdracht
  Als Directeur BVO begeleid je de informatiestromen en technische infrastructuur ontwikkelingen van de twee gemeenten.
  Dit doe je vanuit je rol als eindverantwoordelijke voor het samenwerkingsverband “Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO).
  Als Directeur BVO vervul je de brugfunctie tussen het bestuur van de BVO, directie van de gemeenten en de medewerkers van de BVO.
  Je ondersteunt de gemeenten waar de primaire processen en de ontwikkelingen in informatietechnologie elkaar raken.
  De BVO Rijn & Braassem als uitvoeringsorganisatie heeft als focus om haar uitvoeringstaken op het gebied van Informatisering en Automatisering optimaal en zo efficiënt mogelijk vorm te geven.
  Tot je takenpakket behoort het acteren binnen de BVO samen met je (in)directe collega’s.
  Dit kan gaan over de mate van het ‘in control’ zijn op de beleids- en bedrijfsvoering processen en de naleving van de relevante regelgeving.
  Daarbij draag je zorg voor realisatie van bestuurlijke en ambtelijke doelen door uitvoering van vastgestelde plannen.
  Als ambitieuze, eigentijdse directeur richt je je op het door ontwikkelen van de BVO en maak je het mogelijk om gemeente-brede ontwikkelingen efficiënt te beheersen en te sturen d.m.v. continu verbeteren.
  Je leidt en bent eindverantwoordelijk voor de juridische entiteit “BVO” waar 2 twee teams dagelijks uitvoering geven aan de I&A.

  taken
  Team Functioneel Beheer
  Team Beheer, Regie & Informatievoorziening.
  Je brengt teamleiders in positie, stuurt aan en faciliteert hen.
  Je bent eindverantwoordelijk voor de gezamenlijke resultaten.
  Als betrokken leider coach en begeleid je de leidinggevenden in hun professionele ontwikkeling.
  Je werkt planmatig en resultaatgericht zonder daarbij de mens uit het oog te verliezen.
  Als innovatieve leider heb je lef om vraagstukken op onconventionele wijze aan te pakken.
  Jouw vermogen om complementair te denken en handelen helpt je hierbij.
  In de afgelopen jaren zijn diverse diensten uitbesteed en geprofessionaliseerd en weet je de organisatie tot verdere transformatie te brengen.
  Je zorgt voor de realisatie van de ICT-doelstelling.
  Bewaart het overzicht en monitort de ontwikkeling volgens de PDCA-cyclus.
  Je levert op strategisch en tactisch niveau een pro-actieve bijdrage aan versterking van ICT binnen de gemeenten door ICT-vraagstukken te vertalen naar concrete voorstellen.
  Je hebt als Directeur BVO een schakelfunctie tussen de gemeenten, het bestuur en de teams met als doel wensen en behoeften te koppelen aan de technische mogelijkheden en het beleid.
  Je levert samen met de CIO en de CIO-Office een bijdrage aan het brede informatiebeleid en je bent verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.
  Je ondersteunt en adviseert de manager Bedrijfsvoering binnen beide gemeenten en geeft integraal (strategisch) advies.
  Je bent in staat bedrijfsprocessen en resultaten te onderzoeken en inzichtelijk te maken om vervolgens een bepalende control-, advies- en ondersteunende rol te vervullen richting het bestuur.
  Je kunt realistische inschattingen maken als het gaat om benodigde tijd, capaciteit en middelen en weet de voortgang te bewaken

  Vereisten / knock-outcriteria
  1. Aantoonbare werkervaring als directeur van een gemeente of gemeenschappelijke regeling;
  2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende op het gebied van ICT binnen een gemeentelijke instelling;

  Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
  3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als leidinggevende op het gebied van ICT bij een gemeentelijke instelling of gemeenschappelijke regeling (25 punten);
  4. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Informatisering en Automatisering (20 punten);
  5. Aantoonbare werkervaring met een shared service organisatie. Dit dient op het CV te zijn beschreven (10pt);
  6. Aantoonbare werkervaring als leidinggevende in de gemeentelijke informatievoorziening op het gebeid van regie over uitbestede diensten. (20 punten);
  7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als directeur van een Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoerings-organisatie (bvo) op het gebied van ICT dienstverlening aan meerdere gemeenten (25 punten).

  Interesse? Leuk!
  Graag zie ik je relevante cv, motivatie en indicatie-tarief tegemoet.

  Belangrijke Tips om op gesprek te komen:
  Geef een korte uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).
  Maak (een) 1 .docx document met daarin uw 2 referenties, een korte motivatie en uw CV, max. 5 pagina's.
  Ga in de motivatie puntsgewijs in op de competenties, knockout- en Gunningscriteria.
  Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Management

 • Locatie Opdracht

  regio Leiden

 • Provincie

  Zuid-Holland

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media

BERICHT VAN OPDRACHTGEVER

 • 2021-09-17 08:25:16

  geen kandidaat