Functioneel Analist / Ontwerper


Extern

11/01/2018


 • Omschrijving

  Aard van de werkzaamheden:
  De Functioneel Analist/Ontwerper (vanaf hier FA) is een vakspecialist die in staat is om middels gestandaardiseerde modelling technieken (UML) een SOLL-situatie functioneel te beschrijven. Deze SOLL dient aan de hand van Use Cases, procesbeschrijvingen in Klare Taal en een eerste voorstel voor een UX-ontwerp van de te ontwikkelen applicatie, leiden tot een applicatie ontwerp. Tot slot dient een roadmap te worden opgeleverd om tot realisatie te komen in de volgende fases.
  De SOLL-situatie zal worden vastgesteld middels UML versie 2.4.1. of 2.5. De roadmap bestaat uit een plan van aanpak op basis waarvan de projectmanager een of meerdere projecten kan inrichten om de SOLL-situatie te realiseren.
  Hiertoe zullen alle in- en externe stakeholders met betrekking tot dit project moeten worden bevraagd en betrokken bij het tot stand brengen van een gedragen SOLL-situatie. Overtuigingskracht en verbinding zijn hierbij sleutelwoorden, zeker gezien de complex(e) (politieke) context waarbinnen deze opdracht zal worden uitgevoerd.

  Beoogde resultaten (doelstellingen):
  - Het in kaart en samenbrengen van alle functionele eisen van de organisatie en haar klanten en deze vertalen in Use Cases.
  - Conform de nieuwste inzichten, IT-strategie van de Gemeente Haarlemmermeer, gemeentelijke standaarden (KING) en aanvullende functionele en technische documentatie een doel architectuurontwerpen.
  - Opstellen Functioneel Ontwerp.
  - Opstellen procesbeschrijving in klare taal.
  - Opstellen van een fasegewijze roadmap met heldere milestones en deliverables om de SOLL-situatie te realiseren.

  Het functioneren en de kwaliteit van de op te leveren producten van de geselecteerde kandidaten wordt op basis van bovenstaande doelstellingen beoordeeld door de projectmanager.

  Werk- en denkniveau:
  Aan het werk- en denkniveau van de kandidaat worden de volgende eisen gesteld: - WO-niveau - Sterk conceptueel kunnen denken - Minimaal 5 jaar aantoonbaar relevante werkervaring in de gemeentelijke markt - Begrip van het gemeentelijke vraagstukken vanuit in- en extern perspectief en op alle functionele niveaus

  Vaktechnische kennis en competenties:
  Vereist:
  - Ruime ervaring met integratie-architectuur bij gemeenten;
  - Ruime ervaring met het vertalen van complexe, concern brede vraagstukken naar een SOLL en FO; - Certificering UML 2.4 (2.5 is een pré);
  - Ervaring met software architectuur van complexe systemen en koppelingen;
  - Kennis van GEMMA, normen en standaarden en landelijke ontwikkelingen op gemeenteniveau;
  - Goede beheersing van de Nederlandse taal;
  - Ruime ervaring in ontwerp van processen en systemen
  Gedragscompetenties
  - Proactief, professioneel, durven door te vragen
  - Resultaatgericht, gestructureerd, prioriteiten kunnen stellen - Communicatief vaardig, klantvriendelijk
  - Analytisch vermogen (Probleemoplossend denken)

  Inleiding:
  De gemeente Haarlemmermeer heeft haar informatievoorziening opgebouwd uit voornamelijk softwareapplicaties van verschillende leveranciers die (zo nodig) gegevens met elkaar uitwisselen. De gemeente heeft zich als doel gesteld om de samenwerking tussen deze applicaties te standaardiseren en ontbrekende gegevensuitwisselingen te realiseren. Dit met de wetenschap dat de applicaties zich gedeeltelijk verplaatsen naar een cloudomgeving (SaaS / IaaS). Deze gegevensuitwisseling vindt plaats middels een SOA architectuur (waarbij gebruik word gemaakt van een ESB-bus).
  Het (functionele) eisenpakket dat de huidige maatschappij, maar ook de zich steeds verder ontwikkelende informatiebehoefte van de eigen organisatie, maken het informatie vraagstuk steeds ingewikkelder. Hier komt bij dat de gemeente Haarlemmermeer zichzelf een forse participatiedoelstelling heeft opgelegd en liggen er nieuwe landelijke uitdagingen, zoals de omgevingswet, in het verschiet.

  In het kader van al deze ontwikkelingen heeft de gemeente Haarlemmermeer een innovatief project opgestart om het gesprek tussen de verschillende gemeentelijke onderdelen, inwoners, ondernemers en overige (keten)partners te faciliteren.
  Dit betreft het project Gebiedsprogramma op de Kaart. In dit project worden de intern ontwikkelde objectmethode om het ‘goede’ gesprek te faciliteren samengebracht met de gebiedsprogramma’s en de ontwikkeling naar gebiedsgericht werken.
  Een van de resultaten moet een of meerdere (organisatie)processen en ondersteunend IT-systeem zijn.
  Dit project wordt gefaseerd gerealiseerd.

  De eerste fase betreft de bouw van een webbased prototype, de vaststelling van de gespreksmethode en het opstellen van een functionele analyse en functioneel ontwerp.

  Op basis van de bevindingen in deze fase zal er een go/no go plaatsvinden en bij een go worden vastgesteld hoe het verdere project zal worden aangepakt. Dit beslismoment dient plaats te vinden in april 2018.

  Er wordt een team van 10 man opgeleverd waarvan we er nog maar 1 hoeven te leveren! De scoringskans is hoog. Het is een eigen project van een zeer nauwe relatie.

  Deadline: 12-02-2018 voor 13:00 uur
  Tarief: n.o.t.k.
  Start: 01-02-2018
  Duur: 3 - 4 maanden met optie op verlenging
  Uren: 36

 • Omschrijving Freelancer

 • Externe Website

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  ICT (applicaties en software)

 • Provincie

  Deze opdracht is niet locatiegebonden

 • Verspreiden via social media