HR Casemanager


Extern

12/02/2018


 • Omschrijving

  Wij zijn voor een van onze eindklanten in Utrecht op zoek naar een HR Casemanager.

  Proces:
  Startdatum: 2 april 2018
  Einddatum: 6 maanden
  Gemiddeld aantal uren per week: 24-28

  Branche:
  Bank/ verzekeraar

  Over de omgeving en opdracht:
  De opdracht betreft een contract voor bepaalde tijd voor de periode van begin april 2018 t/m 1 oktober 2018. Dit in verband met de vervanging van een periode van zwangerschap/bevallingsverlof.

  De afdeling
  De afdeling HR Casemanagement is verantwoordelijk voor advisering op het gebied van Verzuim & Arbeidsongeschiktheid en schadelastbeheersing. Binnen de afdeling zijn de gestelde wettelijke kaders essentieel voor de adviezen op dossier- en organisatieniveau aan de HR businesspartner en het lijnmanagement.

  De functie
  Als Casemanager verzorg je samen met een leuk team van 3 collega’s de dagelijkse werkzaamheden binnen de afdeling. Je bent verantwoordelijk voor de advisering bij de aanpak van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid.

  Activiteiten

  * Proactief adviseren van het lijnmanagement over langdurig verzuim dossiers;
  * Aanwezig bij Sociaal Medisch Teamoverleg voor dossierbespreking met management en bedrijfsarts.
  * Stimuleren dat alle partijen zich continu bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheid in het verzuimproces (we werken sinds medio 2017 volop aan de overgang naar het eigen regie model);
  * Vanuit de adviesrol de voortgang van het re-integratieproces monitoren;
  * Het in beeld brengen van de financiële consequenties voor werkgever en medewerker;
  * Nagaan of sprake is van een bijzondere omstandigheid, waarvoor alternatieve financiering bestaat (bv. UWV-subsidies, vangnet ZW, ophoging WAO);
  * Indien een medewerker niet actief meewerkt aan herstel en re-integratie adviseren over de staking van de loondoorbetaling en voorkomende ontslagaanvragen;
  * In samenspraak met Juridische Zaken inzetten van bezwaar- en beroepsprocedures tegen UWV;
  * Het voorkomen en verkorten van loonsancties;
  * Het leveren van stuur- en managementinformatie rond het verzuimproces inclusief kwalitatieve (trend)analyses voor de toegewezen bedrijfsonderdelen;
  * Het verzorgen van of ondersteunen bij interne voorlichting over verzuim en arbeidsongeschiktheid en Sociale Zekerheid van management en medewerkers.  Je bent op de hoogte van de nieuwe en gewijzigde wetgeving op het gebied van Sociale Zekerheid en arbeidsrecht, CAO-regelingen en interne regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en alle fiscale wijzigingen die op dit vakgebied van toepassing zijn. Daarnaast bewaak je de voortgang en adequate afhandeling van lopende zaken en draag je zorg voor adequate opvolging en afhandeling van vragen in overleg met verschillende partijen zoals de medewerker controlling, Shared Services HR, Beleid & Ontwikkeling HR, Juridische Zaken, Fiscale Zaken en diverse leveranciers.

  Wij vragen

  * Minimaal 5 jaar werkervaring binnen het vakgebied van Casemanager, dit vanwege de directe inzetbaarheid.
  * Bij voorkeur een opleiding tot Register Case- en Caremanager (RCCM) of Casemanager Regie op Verzuim (CroV)
  * Grondige kennis van processen op het gebied van sociale zekerheid;
  * Kennistoepassing van regelgeving, waaronder sociale verzekeringswetgeving;
  * Kennis van toegepaste geautomatiseerde personeelsinformatie- en/of verzuimsystemen zoals Profit;
  * Kennis en ervaring met het werken met MS Office Excel.


  Competenties:
  Een stressbestendige, flexibele, accurate en resultaatgerichte teamplayer die goed kan samenwerken. Je hebt een klantgerichte en servicegerichte houding, je hebt impact en overtuigingkracht en je gaat voor de opbouw van een duurzame relatie. Daarnaast beschik je over goed ontwikkelde adviesvaardigheden en inlevingsvermogen en kun je je goed verplaatsen in de situatie van de werkgever, management en werknemer. Je bent ook in staat "nee" te verkopen. Vanwege de grote diversiteit in werkzaamheden is snel schakelen voor jou geen probleem.

 • Omschrijving Freelancer

 • Externe Website

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Personeel en Organisatie

 • Provincie

  Utrecht

 • Verspreiden via social media