Information Security Officer (G4 gemeente ervaring)


Intern

01/10/2019


 • Omschrijving

  Functie: Information Security Officer (G4 gemeente ervaring)
  Start: 28-10-2019, 36 uur per week
  Periode: 2 mnd+
  Omgeving: Amsterdam

  Omschrijving:
  Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Information Security Officer (G4 gemeente ervaring).

  Functieomschrijving:
  De Information Security Officer ontwikkelt, optimaliseert en draagt zorg voor de implementatie en het beheer van de informatiebeveiliging in de organisatie. Hij/zij inventariseert in dit kader risico's, realiseert en monitort informatiebeveiligingsassessments, -tests, reviews en audits. Hij/zij adviseert in dit kader aan het management. Het gaat in deze opdracht om de bedrijfs-/kantooromgeving en niet om de operationele systemen.

  Werkzaamheden:
  De Informatie Beveiligingsspecialist implementeert de vastgestelde en wettelijke kaders voor informatiebeveiliging in de organisatie en draagt zorg voor een gedegen kennisverzameling en kennisoverdracht op dit vlak in de organisatie. Hij/zij zorgt voor een adequate registratie, analyse en rapportage van informatiebeveiligingsincidenten en initieert en managet informatiebeveiligingsprojecten. De Informatie Beveiligingsspecialist verzorgt de interne trainingen en opleidingen voor het algehele informatiebeveiligingsbewustzijn.

  De Informatie Beveiligingsspecialist voert risicoanalyses uit, monitort informatiebeveiligingsrisico's, realiseert assessments en audits m.b.t. informatiebeveiliging en stelt hierover rapportages en adviezen op. Hij/zij doet hierbij aanbevelingen aan het management m.b.t. informatiebeveiliging en -risico's

  Eisen:
  In het bezit van een erkend diploma in Bedrijfskundige Informatica, Information Security Expert of Informatiekunde.
  Aantoonbare werkervaring in het borgen van de kwaliteit als het om informatiebeveiliging gaat.
  Ruime kennis en ervaring (minimaal 5 jaar) in het aansturen van projecten (bijv. IPMA-C).
  Ervaring binnen minimaal één van de G4-gemeenten.

  Wensen:
  Aantoonbare kennis van informatiebeveiliging en ruime ervaring (minimaal 5 jaar) als information security officer/risk manager/auditor.

  Criterium: De mate waarin aantoonbaar relevante kennis en ervaring is opgedaan als information security officer/risk manager/auditor. Waarbij relevante ervaring met het organiseren van processen om het juiste niveau van informatiebeveiliging te realiseren en volgende aspecten een rol spelen:
  1. Ervaring met of kennis van bestuurlijke besluitvorming;
  2. Goed kunnen verwoorden en uitschrijven van ideeën, visie en aanpak;
  3. Goed kunnen bewaken en monitoren van een aanpak.

  Aantoonbare kennis van en ervaring minimaal 2 jaarervaring met de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en de bijbehorende maatregelen
  Criterium: de mate waarin aantoonbaar kennis of ervaring is opgedaan met de toepassing van de BIG in een projectmatige technische omgeving binnen een lagere overheid. Hierbij spelen onder andere de volgende aspecten een rol:
  1. Kennis van BIG en opvolger BIO;
  2. Kennis van de projectorganisatie van technische projecten;
  3. Ervaring met werken in projecten met verschillende technische disciplines/taakvelden;
  4. Ervaring met samenwerking met andere gemeentelijke organisatieonderdelen.

  Deze aspecten zijn slechts opgenomen ter toelichting ten behoeve van inschrijvers en zijn niet te beschouwen als nadere (sub)criteria. De aspecten zijn niet in volgorde van belangrijkheid opgesomd en zijn evenmin limitatief.

  De beoordeling van deze wens vindt plaats op basis van het door de kandidaat ingediend CV en de ingediende motivatie van maximaal 1 A4-tje. De mate waarin de aantoonbare kennis en ervaring van een kandidaat relevant is voor de onderhavige opdracht wordt uitgedrukt met een cijfer tussen minimaal 0 en maximaal 5 punten, waarbij alleen gehele cijfers worden toegekend. Een 5 staat hierbij voor uitermate relevante ervaring en een 0 staat voor geen of nauwelijks relevante ervaring.

  Motivatie:
  Geef in maximaal 1 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.


  Extra informatie:
  Wij streven ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen.
  Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.

  NOTE: onze Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Management

 • Locatie Opdracht

  Amsterdam

 • Provincie

  Noord-Holland

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media

BERICHT VAN OPDRACHTGEVER

 • 2019-10-14 01:51:26