Planeconoom

Planeconoom


Intern

08/09/2021


 • Omschrijving

  Planeconoom

  Tarief: aantrekkelijk
  Start: z.s.m. uiterlijk -2021
  Duur: 12 maanden met optie tot verlenging van 2x 12 maanden
  Uren: 32-36 uur /week
  Locatie: Regio Den Haag
  Reageren voor: 17-09-2021
  type organisatie: Overheid

  Opdracht
  Als gevolg van ambities en een toename in (particuliere) initiatieven is de projectenportefeuille flink gegroeid.
  Daarnaast vragen ontwikkelingen zoals de wijziging van de BBV, invoering van de Vpb-plicht en toenemende aandacht voor de beheersing van grondexploitaties veel aandacht en tijd van onze planeconomen.
  Ten behoeve van voornamelijk de reguliere werkzaamheden binnen projecten zijn wij op zoek naar een planeconoom.

  In de gemeente neemt het projectmatig werken een grote rol in.
  Dit betekent dat je als planeconoom namens Grondzaken onderdeel bent van verschillende projectteams.
  Dit vraagt scherpte als het gaat om het creëren van financieel inzicht en sturing, het doorgronden van verschillende belangen en het goed over kunnen brengen van een advies.
  Daarnaast vraagt het balanceren tussen de projectbelangen en de brede gemeentelijke belangen.

  De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het verzorgen van de volgende taken:
  Ondersteuning en advisering van projectmanagers bij het opstellen van de businesscase in de haalbaarheidsfase van projecten (zowel grondbeleid-gerelateerd als investeringsprojecten) en coördinatie van de inbreng van andere financiële en fiscale expertise;
  Financieel-economische begeleiding tijdens de uitwerkings- en uitvoeringsfase van projecten, waaronder:
  - Opstellen en bewaken van projectbegrotingen, zowel voor projecten vallend onder actief grondbeleid als faciliterende projecten (kostenverhaal), en de periodieke (jaarlijkse) herzieningen daarvan;
  - Adviseren bij de opdrachtbeschrijving t.b.v. de projectmanager m.b.t. de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die in de betreffende grond- en gebiedsexploitaties zijn vastgesteld;
  - Ter beschikking stellen van budgetten en het voeren van het budgetbeheer van de plannen waarvoor de grondexploitatie of gebiedsexploitatie is vastgesteld;
  - Voeren van de control op grondexploitaties en projectbegroting van faciliterende projecten;
  - Ondersteunen van de projectmanager in het voorzien en beheersen van de risico’s van projecten;
  Vervullen van een zelfstandige rol m.b.t. het gevraagd en ongevraagd leveren van financieel-economische adviezen;
  Betrokkenheid bij het opstellen van anterieure (realisatie) overeenkomsten en privaatrechtelijke overeenkomsten;
  Het periodiek leveren van informatie aan het management t.b.v. risicomanagement, geldstroombeheer, managementrapportages, begroting en jaarrekening.

  Vereisten / knock-outcriteria
  NB: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
  1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever. Met deze opdracht komt de kandidaat niet uit op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. (Er is dus geen sprake van een 4e overeenkomst of een contractduur van meer dan 3 jaar).

  Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
  2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als planeconoom of financieel strategisch adviseur in gebiedsontwikkelingen in de afgelopen 8 jaar (30 punten).
  3. Aantoonbare werkervaring als planeconoom/adviseur in gebiedsontwikkelingen met minimaal 250 woningen in de afgelopen 4 jaar (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting) (30 punten).
  4. Aantoonbare werkervaring als planeconoom/adviseur in gebiedsontwikkelingen binnen een gemeente met faciliterend grondbeleid met minimaal 100 woningen in de afgelopen 4 jaar (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting) (25 punten).
  5. Uurtarief inclusief reiskosten en exclusief BTW (15 punten).

  Competenties
  Van groot belang is niet alleen de vraag wat de planeconoom doet, maar ook hoe hij/zij dat doet.
  Kennis van de inhoud blijft een wezenlijk element.
  Daarnaast is het essentieel om te kunnen omgaan met de uiteenlopende stakeholders (bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen).
  Dit vraagt naast kennis van de opgaven ook sociale vaardigheid. De vaardigheid van communiceren, adviseren, faciliteren, participeren etc.

  De kandidaat dient over de volgende competenties te beschikken:
  Samenwerken: richt zich met anderen op een gemeenschappelijk doel, helpt anderen en deelt de resultaten van het werk.
  Realiteitszin: schat de praktische haalbaarheid van plannen, doelstellingen en actie in voor wat betreft acceptatie en haalbaarheid.
  Creatief: vindt (praktische) oplossingen voor zaken waarin in (wettelijke) regelingen niet wordt voorzien.

  Interesse? Leuk!
  Graag zie ik je relevante cv, motivatie en indicatie-tarief tegemoet.

  Belangrijke Tips om op gesprek te komen:
  Geef een korte uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).
  Maak (een) 1 .docx document met daarin uw 2 referenties, een korte motivatie en uw CV, max. 5 pagina's.
  Ga in de motivatie puntsgewijs in op de competenties, knockout- en Gunningscriteria.
  Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Financieel en Administratief

 • Locatie Opdracht

  regio Den Haag

 • Provincie

  Zuid-Holland

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media

BERICHT VAN OPDRACHTGEVER

 • 2021-09-16 11:02:27

  geen kandidaat