Procesmanager (Green Belt)


Intern

03/06/2019


 • Omschrijving

  Functie: Procesmanager (Green Belt)
  Start: 1-7-2019, 36 uur per week
  Periode: 12 mnd+
  Omgeving: Amsterdam

  Omschrijving:
  Voor onze klant in Amsterdam zijn we op zoek naar een Procesmanager (Green Belt).

  Functieomschrijving:
  In tegenstelling tot de landelijke daling in werkloosheid en de daling van WW'ers in de regio Groot-Amsterdam, wordt de grootte van het klantenbestand van bijstandsgerechtigden in de Gemeente Amsterdam niet kleiner, ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt. De directie WPI heeft de urgente politieke opdracht om meer mensen uit de bijstand duurzaam naar werk te krijgen. Dit jaar zal deze opdracht geïntensiveerd worden, onder andere door het concreet in de lijn vorm geven van informatie gestuurd werken.

  Voor WPI is er noodzaak om de dienstverlening en de samenwerking in de keten verder te verbeteren. Enerzijds, om zonder extra financiële middelen meer te kunnen realiseren en anderzijds om invulling te geven aan de wens om opgavengericht te werken en zo integrale dienstverlening te kunnen bieden aan kwetsbare burgers in Amsterdam door samen te werken in het netwerk op wijkniveau.

  Op dit moment is de dienstverlening binnen WPI vanuit de verschillende afdelingen opgezet. Er worden goede stappen gezet om processen over de afdelingen heen te organiseren maar hier is nog veel winst te behalen. Als we de dingen op (ongeveer) dezelfde manier blijven doen als in de afgelopen jaren, gaan we niet de echte verandering realiseren die we beogen. Daarom is het nodig om de keten zo goed mogelijk in te richten en te organiseren en vervolgens te sturen op optimalisering.

  Om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan de ketensamenwerking is WPI gestart met processturing en is er een proceseigenaar voor het proces 'begeleiding naar werk en/of participatie', die over de grenzen van afdelingen en directies heen het proces aanstuurt.

  Daarbij bestaat de behoefte aan de tijdelijke inzet van een procesmanager, die verantwoordelijk is voor het inrichten en verder optimaliseren van het proces en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn.

  Werkzaamheden:
  - Als procesmanager is het ketenproces "begeleiding naar werk en of participatie" jouw uitgangspunt en ondersteun je de proceseigenaar. Je stuurt op procesoptimalisatie met als doel een zo efficiënt mogelijk proces om meer mensen naar werk te brengen of te laten participeren;
  - Realiseren van procesveranderingen met impact op het ketenproces. Je draagt bij aan het verbeteren van de klantreis door het optimaliseren van dit proces met behulp van verbeterteams en realiseert vanuit de LEAN theorie verbeteringen;
  - Samenstellen van verbeterteams;
  - Zorg dragen voor duidelijkheid van taken en rollen van alle betrokkenen;
  - Stuurt op uniforme registratie t.b.v. data gestuurd werken;
  - Stuurt op doorlooptijden;
  - Stuurt op toename van doorstroom van inactief naar actief op weg naar werk of participatie;
  - Maakt inzichtelijk welke andere manieren van werken uitstroom bevorderen;
  - Doet voorstellen ter verbetering van proces naar werk of overig uit de uitkering;
  - Daarnaast heeft de procesmanager een belangrijke rol bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen de afdelingen.

  Eisen:
  - Minimaal over wo werk- en denkniveau. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv of uit een behaald diploma. Indien de kandidaat in bezit is van een wo diploma s.v.p. het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet.
  - Tenminste 5 jaar relevante werkervaring met processturing in een soortgelijke functie.
  - Minimaal Green Belt gecertificeerd. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
  - Minimaal 1 (liefst 2) relevante referentie(s): organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.

  Wensen:
  - In het bezit van het Black Belt certificaat. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet kan de score worden bijgesteld.
  - Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Lean, verbeterprocessen.

  Motivatie:
  Geef in maximaal 1 A4 pagina aan waarom jij de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht. De motivatie zal worden besproken tijdens het interview.


  Extra informatie:
  Wij streven ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen.
  Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.


  NOTE: onze Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Management

 • Locatie Opdracht

  Amsterdam

 • Provincie

  Noord-Holland

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media

BERICHT VAN OPDRACHTGEVER

 • 2019-06-13 10:00:02