Projectadviseur Aanbesteding en Inhuur


Extern

20/04/2017


 • Omschrijving

  Je houdt presentaties voor diverse gremia en voert gesprekken met sleutelpersonen rijksinkoop, samen met de programmamanager; stelt een beleidsnota op ter bespreking in ICIA.

 • Omschrijving Freelancer

 • Externe Website

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Management

 • Provincie

  Zuid-Holland

 • Verspreiden via social media