Projectleider Contract Management


Intern

09/10/2018


 • Omschrijving

  Voor onze eindklant, een gemeentelijke instelling in Den Haag, zijn wij op zoek naar een bekwame: Aanvraagnummer: 2018-375
  Functie: Projectleider Contract Management
  Branche: Overheid Standplaats: Den Haag
  Startdatum: 01-11-2018 Einddatum: 31-12-2018
  Optie tot verlenging: Ja [ opdracht wordt per 3 maanden verlengd ]
  [ duur van de opdracht is 3 maanden met een optie tot een verlenging (steeds 3 maanden tot een maximum van 36 maanden ]
  Aantal uren: 40 uur per week
  Tarief: € 85,- per uur Contractvorm: Freelance / Payroll
  Aanbieden tot: 17-10-2018, 12.00 uur Omschrijving: Over unit Infra & Collectieve Inkoop De unit Infrastructuur & Collectieve Inkoop organiseert collectieve informatievoorzieningen en ICT voor gemeenten. Op tactisch niveau houdt de unit (keten)regie op deze voorzieningen. Daarnaast zorgt de unit voor inkoop, contractmanagement, beheer en de daarvoor noodzakelijke expertise. Doel van de opdracht: Binnen de unit Infra & Collectieve Inkoop wordt uitvoering gegeven aan een veelheid van projecten die in samenhang leiden tot een ICT-dienstenportfolio aan gemeenten. De projecten zijn overwegend collectieve inkoopprojecten waar het merendeel van gemeenten aan deelnemen. De inkoop richt zich zo veel mogelijk op het verwerven van standaard producten en diensten uit de markt. Het Service Centrum Gemeenten is als onderdeel van de unit Infra & Collectieve Inkoop verantwoordelijk voor het beheren van het dienstenportfolio en daarmee voor het contractmanagement en leveranciersmanagement. Vanuit deze verantwoordelijkheid wordt ook de samenhang tussen inkoopprojecten bewaakt en binnen deze projecten een kwaliteitsrol ingevuld zodanig dat het dienstenportfolio over een langere periode operationeel kan blijven en door middel van hernieuwde inkoopprojecten ingevuld kan blijven worden. Het doel van de opdracht is tweeledig. Ten eerste het organiseren van de samenhang tussen bestaande producten en diensten, de lopende inkoopprojecten en de nog geplande inkoopprojecten en het borgen van de kwaliteit door invloed te nemen op alle aspecten van deze projecten, van de markt/inkoopstrategie tot en met het proces van aanbesteden. Ten tweede heeft deze opdracht tot doel om het contractmanagement en leveranciersmanagement dusdanig in samenhang te organiseren en in te bedden in het Service Centrum gemeenten dat voor gemeenten een homogene ondersteuning ontstaat en tussen VNG Realisatie en leveranciers een productieve klant-leveranciersrelatie. Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden: • Sturende invloed nemen op portfoliomanagement met samenwerkende gemeenten op inkoopgebied en de marktpartijen die binnen dit segment actief zijn; • Markt- en aanbesteding strategieën in samenhang met elkaar brengen, zodat op lange termijn een houdbaar dienstenportfolio gerealiseerd wordt en op basis hiervan invloed te nemen op onder andere de aanbestedingsteams;
  • Inhoudelijk sturen in alle stappen van het aanbestedingsproces en alle (deel-)producten die hierin een rol spelen, van Algemeen Functionele Beschrijvingen tot en met het bestek, de nota’s van inlichtingen en in onverhoopte gevallen bezwaarprocedures; • Richten en inrichten van leveranciersmanagement en contractmanagement zodat binnen de Service Organisatie voldaan wordt aan de verwachtingen die gemeenten hebben bij de operational excellence. Zelfstandig en constructief oplossen van escalaties en/of conflicten en daarbij het overzicht behouden over het gehele portfolio en de belangen die gemeenten daarbinnen hebben. Harde eisen / KO Criteria: • Afgeronde universitaire opleiding specifiek gericht op inkoop en contractmanagement; • Kennis van en ervaring als resultaatverantwoordelijke voor collectieve inkoopprojecten van gemeenten; • Ervaring als leidinggevende aan inkoopteams en contractmanagers; • Heeft bij voorkeur kennis van en ervaring bij een organisatie die voor een collectief van gemeenten werkt (belangenvereniging, inkoopcombinatie, shared service center, etc.); • Kennis van en ervaring met het collectief inkopen van ICT-producten en -diensten voor een collectief van gemeenten; • Is in staat portfoliomanagement te adviseren op basis van brede kennis van het aanbod van ICT-producten en diensten aan gemeenten, de manier waarop deze worden ingezet voor de ondersteuning van de processen en de bijbehorende leverings- en contractvormen; • Kennis van en ervaring in het overtuigen op alle niveaus van besluitvorming binnen gemeenten, van wethouder, gemeentesecretaris tot aan de operationeel verantwoordelijken en kan op verzoek hiervoor referenties afgeven; • Is een autoriteit op het gebied van Europees aanbesteden en de daarmee samenhangende wet en regelgeving;
  • Diepgaande kennis van en ervaring met samenwerkende gemeenten op inkoopgebied en de marktpartijen die binnen dit segment actief zijn een sturende invloed te nemen op portfoliomanagement. Competenties: • Klantgerichtheid
  • Kwaliteitsgerichtheid
  • Resultaatgerichtheid
  • Samenwerking (teamspeler)
  • Verbaal vaardig (voeren van nauwkeurige dialoog)
  • Informatie verwerking
  • Analytisch vermogen
  • Nauwkeurigheid
  • Kwaliteitsbewustzijn Interesse? Bent u beschikbaar, en kan u aan de gestelde eisen voldoen, dan ontvangen wij graag de volgende gegevens van u:
  • Meest recente CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats), en maximaal 5 x A4 formaat;
  • Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; waarin (puntsgewijs) alle gestelde eisen, wensen, competenties worden toegelicht, en waarin goed naar voren komt, dat u aan de gestelde eisen kunt voldoen
  • Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);
  • Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Management

 • Locatie Opdracht

  Den Haag

 • Provincie

  Zuid-Holland

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media