Projectleider Handhaving & Toezicht


Intern

21/04/2017


 • Omschrijving

  Voor onze opdrachtgever, een gemeentelijke instelling, in de regio Amsterdam, zijn wij op zoek naar een: Projectleider Handhaving & Toezicht Locatie: Amsterdam
  Opdrachtgever: Gemeente
  Start: 01-07-2017
  Duur: 3 maanden
  Optie tot verlenging: JA
  Uren: 32 uur per week
  Aanbieden tot: 01-05-2017
  Tarief: € 80,- per uur Omschrijving Algemeen: Handhaving & Toezicht is dé centrale handhaving dienst voor de openbare ruimte in Amsterdam. Van Amsterdam, voor Amsterdam. Onze visie is gericht op één ding: Amsterdam moet veiliger worden. Er zijn drie ontwikkelingen die voor H&T bepalend zijn: gedragsbeïnvloeding, samenwerking en operationele excellentie. Het project 'mobiele handhaving' vervangt de bestaande handhavingsapplicaties door een nieuw en uniform systeem voor alle Stadsdelen en het organisatieonderdeel Handhaving en Toezicht. Opdracht: In Amsterdam heeft handhaving en toezicht in de openbare ruimte bestuurlijke prioriteit vanwege de grote invloed op de leefbaarheid. Om te komen tot excellente uitvoering van de handhaving is een bredere digitale ondersteuning van de werkzaamheden van de handhaver noodzakelijk. De huidige applicatie wordt medio 2015 niet meer ondersteund. Er ligt een juridisch advies van de gemeente Amsterdam waarin wordt geconcludeerd dat de vervanging van de huidige software moet worden aanbesteed. Het project beoogt een toekomst vaste oplossing te leveren die naast de huidige functionaliteiten in staat is te voldoen aan de functionele wensen m.b.t. integraal en specialistisch handhaven en de handhaver op kantoor en op straat ondersteunt in zijn gehele werk (het raadplegen van relevante informatie, registeren van meldingen en waarnemen, verbaliseren). De oplossing moet een antwoord hebben op huidige en toekomstige ontwikkelingen zoals Informatie gestuurd. Handhaven en digitaal verbaliseren (zie wetsvoorstel digitale handhaving veel voorkomende overtredingen) en gebruik maken van technologische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van beeld en spraak bij operationele processen. Tenslotte moet het project een goed ingerichte governance opleveren. Benodigd is een trekker van dit proces. Bij de realisatie en implementatie voeren met name de projectmanagement skills de boventoon. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die zowel op het proces als de inhoud kan sturen. Werkzaamheden De opdracht betreft het uitvoeren en afronden van zowel de realisatiefase, implementatiefase en overdracht naar beheer. De samenhang met en afhankelijkheid van andere projecten als het project 1 iv Vergunningen, het project Pilot Dashboard en het project onderzoek 24-uurs integrale meldkamer moeten in kaart worden gebracht en bewaakt. Tevens zal de samenwerking met de programma’s gebiedsgericht werken (GGW) en informatie gestuurde handhaving (IGH) gestalte moeten krijgen. Voor de definitiefase dienen de volgende managementproducten te worden opgeleverd:
  • Actualiseren Project Start Architectuur (PSA2) • Actualiseren Business Case • Migratie en Implementatieplan • Communicatieplan • Beheerinrichtingsplan Harde eisen / KO Criteria: • De kandidaat beschikt over aantoonbaar academisch werk- en denkniveau. Dit niveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald WO diploma. [ kopie diploma, dient toegevoegd te worden! ]
  • Prince 2 + IPMA gecertificeerd [ kopie certificaten, dient toegevoegd te worden! ]
  • Uitstekende kennis en/of ervaring met Lean Black Belt Sigma [ certificering zou heel prettig zijn! ]
  • Kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring bij minimaal 2 projecten met een investeringsbudget van €500.000+ of met projecten waarbij de projectbegeleidingskosten ten minste €50.000 bedraagt.
  • De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met het managen van projecten waarbij wensen vanuit het werkproces moeten worden vertaald naar de informatie voorziening (applicaties met gebruik van onderliggende infrastructuur).
  • De kandidaat is in de afgelopen 7 jaar, minimaal 4 jaar ingezet binnen het domein Toezicht & Handhaving van een 100.000+ gemeente of andere (overheids)instantie van vergelijkbare grootte en complexiteit, dan wel waar informatie gestuurd werken een cruciaal onderdeel vormde van het dagelijkse, ‘mission critical’ bedrijfsproces
  • De kandidaat heeft in de afgelopen 4 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met het managen van projecten met betrekking tot de informatievoorziening en mobiele dataterminals, waaronder het verwerken van mobiele data tot in de back office, binnen het domein toezicht en handhaving of aanverwante domeinen zoals brandweer en politie. Daarnaast heeft de kandidaat aantoonbare ervaring t.a.v. projecten en adviezen in de OOV sector
  • De kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring opgedaan met landelijke ontwikkelingen binnen de mobiele toezicht & handhaving
  • De kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring opgedaan met de ontwikkelingen in de techniek en in de markt m.b.t. mobiele toezicht & handhaving. Dit project wordt gekenmerkt door een ruime mate van multidisciplinariteit qua kennis en ervaring. Inschrijver/projectleider moet aantoonbare ervaring hebben met het organiseren van deze specifieke vakinhoudelijke kennis en ervaring en dit weten te organiseren binnen zijn eigen organisatie en/of een gemeentelijke organisatie.
  • De kandidaat dient aantoonbare ervaring te hebben met het implementeren van CityControl van Sigmax. Competenties: • Analytisch sterk; • Stressbestendig; • Ambitieus; • Goede communicatieve vaardigheden; • Goed planmatig kunnen werken; • Flexibel; • Zowel goed zelfstandig als samen kunnen werken; • Goed conceptueel kunnen denken; • Resultaatgerichtheid Interesse? Dan ontvangen we graag z.s.m. de volgende gegevens:
  • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag [ max. 5 x A4 ]
  • Motivatie geschreven in de ik-vorm, die goed aansluit bij de opdracht en opdrachteisen, waarin (puntsgewijs) alle gestelde eisen, wensen, competenties worden toegelicht, en waarin goed naar voren komt, dat u aan de gestelde eisen kunt voldoen;
  • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);
  • Uw uurtarief specifiek voor de deze aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);
  • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.
  • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
  • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de deze aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Management

 • Locatie Opdracht

  Amsterdam

 • Provincie

  Noord-Holland

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media

BERICHT VAN OPDRACHTGEVER

 • 2017-04-26 08:45:15

  Deze aanvraag is inmiddels gesloten.

  Team ICT