Projectleider Implementatie (QR6001)


Intern

13/09/2018


 • Omschrijving

  Functie: Projectleider Implementatie (QR6001)
  Start: 24-9-2018, 18-24 uur per week
  Periode: 3 mnd+
  Omgeving: Amsterdam

  Omschrijving:
  Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider Implementatie.

  Het systeem is momenteel het centrale registratiesysteem waar alle aanbieders ook in moeten registreren. Dat levert dubbele registratie op voor de ca. 2000 gebruikers, omdat zij ook al in hun eigen Cliëntvolgsystemen registreren. In de beoogde nieuwe werkwijze hoeven gebruikers nog maar één keer te registreren, in hun eigen systeem. Maar dat systeem moet dan wel aan de componenten gekoppeld worden.

  De complexiteit zit in de hoeveelheid organisaties, rond 100, hoeveelheid systemen, rond 55, en feit dat het niet gaat om het uitrollen van een pakket, maar het koppelen van de eigen systemen van de zorgaanbieders aan een aantal centrale componenten die ontwikkeld worden, ter vervanging van het systeem. De aanpak is een partnerschap, zorgaanbieders en cliënten. De beoogde verandering kan niet afgedwongen worden, maar is wel in gang gezet op verzoek van de zorgaanbieders. Het streven is om begin 2020 het systeem uit te zetten.

  Werkzaamheden
  De projectleider implementatie IV zal de realisatiefase voorbereiden, in afstemming met de ontwerpgroep. Onderstaande resultaten zullen eind 2018 opgeleverd worden ter voorbereiding van de realisatiefase. Dit wordt in samenwerking met het ontwerpteam opgeleverd. De onderdelen waar de projectleider implementatie IV verantwoordelijk voor zal zijn, staan onderstreept.
  - Een geactualiseerde versie van de PSA, met daarin een geactualiseerde versie van de solution architectuur, zodat dit als basis kan dienen voor het plan van aanpak realisatiefase en als document waarmee verschillende (IV) stakeholders geïnformeerd kunnen worden over het programma;
  - Een beschrijving van de solution architectuur van de oplossing: de samenhangende beschrijving van de onderdelen waaruit de oplossing bestaat, waaruit duidelijk wordt uit welke onderdelen de oplossing bestaat, het doel van elke component, wat deze onderdelen doen, qua verantwoordelijkheden, welke partij verantwoordelijk wordt voor ieder onderdeel als eigenaar, welke partij verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van ieder onderdeel, welke partij verantwoordelijk wordt voor het beheer van een onderdeel;
  - Beleidsuitgangspunten op basis waarvan de oplossing ontwikkeld is;
  - Er is een risicoanalyse gedaan in samenwerking met het Privacy Informatie Bureau (PIB) IB zodat risico's en benodigde tegenmaatregelen ten behoeve van veilige informatie uitwisseling benoemd en geadresseerd zijn;
  - Het globaal ontwerp van ieder onderdeel, waarin onder andere in functionele termen het koppelvlak is opgenomen dat een onderdeel heeft met de buitenwereld, zodat in de realisatiefase een concreet koppelvlak kan worden gerealiseerd. Dit koppelvlak wordt aangeboden aan alle zorgaanbieders om op aan te sluiten;
  - Afspraken met de partijen die eigenaar en beheerder worden van onderdelen uit de solution architectuur;
  - Een kosteninschatting van ieder onderdeel voor de latere realisatie;
  - Een inkoopleidraad op basis waarvan het proces van aanschaf van het onderdeel kan worden ingezet;
  - De uitkomsten hebben steun van de adviesgroep en de stuurgroep;
  - Er is een implementatie aanpak gekozen en er zijn een aantal partners die bereid zijn daar een rol in te spelen ( t.b.v. uitproberen van onderdelen), zodat in kleine omgeving de nieuwe werkwijze uitgeprobeerd kan worden voordat opschaling plaatsvindt;
  - Er is een plan van aanpak voor de realisatiefase zodat deze jan 2019 kan starten. In dit plan van aanpak is minimaal beschreven:
  o Een beschrijving van de Soll situatie voor de komende jaren en de transitie daarnaar toe
  o Een tijdpad
  o Beschrijving van de tussenplateaus, het eerste plateau gedetailleerd beschreven, de volgende plateau's op hoofdlijnen
  o Beschrijving van de indeling in de verschillende projecten
  o Een beschrijving van de randvoorwaarden voor het starten van een volgende plateau en de onderlinge afhankelijkheid van de plateaus.
  - Er is een uitgewerkte afspraak met aanbieders over de gezamenlijke coördinatie van de realisatiefase;
  - Alle zorgaanbieders zijn meerdere malen formeel geïnformeerd over het globale planning voor 2019 en wat zij in 2019 aan aanpassingen zullen moeten uitvoeren binnen hun eigen systemen;
  - Tenminste 1 draaiende component: de ZCI;
  - Er is veilig mail binnen de organisatie;
  - Optionele werkzaamheid is het ondersteunen van de afdeling Zorg in de samenwerkingsrelatie met de afdeling IV. Hieronder kan vallen het meewerken aan het opstellen van het IV jaarplan 2019 of een meerjarenplanning.

  Eisen
  - Afgeronde HBO studie in richting informatiekunde, bedrijfskunde of vergelijkbare opleiding. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv
  - Affiniteit met administratieve lastenvermindering? Toelichting: Plezier hebben in uitvoering, implementatie, dingen samen doen, problemen praktisch oplossen, volhouden, nieuwe manieren uitproberen. Toont dit aan met een referentiedocument van max. 0,5 A4-pagina. Hier ook concrete voorbeelden over kunnen geven. Hierbij wordt minimaal 1 referent opgegeven met bijbehorende contactgegevens die bereikbaar is gedurende offerte- evaluatiefase.
  - Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring ervaring met de coördinatie van implementatie van verandertrajecten met hoge IV en ICT componenten en veel verschillende partijen. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv
  - Ervaring met Agile projectmanagement/ iteratieve werkwijze vanuit sturende rol. Toon dit aan met een beschrijving (in maximaal A4-pagina) van het soort project en wat de relevantie/ toegevoegde waarde is tot/ voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project.
  - Ervaring met werken in een domein met veel verschillende organisaties. Arceer dit duidelijk in het CV.
  - Ervaring met architectuur realisatie. Geef dit duidelijk gearceerd aan in het CV.
  - Je bent in staat om softwareleveranciers te kunnen benaderen en informeel aansturen. Toon dit aan met een referentiedocument van max. 0,5-A4 pagina. Hierbij wordt minimaal 1 referent vermeld die bereikbaar is gedurende de offerte en evaluatiefase
  - Je moet coördinatie van de IV-ICT realisatie over alle partijen heen kunnen voeren, afspraken maken, aanjagen, bewaken van de voortgang en samenhang. Je toont dit aan met een referentiedocument van max. 0,5-A4 pagina. Hierbij wordt minimaal 1 referent vermeld die bereikbaar is gedurende de offerte en evaluatiefase.
  - Minimaal 1 (2) relevante referentie: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon

  Wensen
  - 1 of meer jaar ervaring met het sociale domein, zorgsector

  Extra informatie:
  Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen.
  Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  ICT (netwerken en systemen)

 • Locatie Opdracht

  amsterdam

 • Provincie

  Noord-Holland

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media

BERICHT VAN OPDRACHTGEVER

 • 2018-09-24 05:01:41

  gesloten