Projectleider Invoering WOO (e.a.)

Projectleider Invoering WOO (e.a.)


Intern

13/09/2021


 • Omschrijving

  Projectleider Invoering WOO (e.a.)

  Tarief: aantrekkelijk
  Start: 14-10-2021
  Duur: 9 maanden met optie tot verlenging van 3x 3 maanden
  Uren: 16-24 uur /week
  Locatie: Regio Hilversum
  Reageren voor: 20-09-2021
  type organisatie: Overheid

  Opdracht
  De Wet Open Overheid (WOO) zal naar verwachting op 1 januari 2022 inwerkingtreden.
  De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is.
  Naast de WOO treedt ook de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) in werking en moet de tweede fase van de Wet elektronische publicatie (WEP) afgerond worden.
  De implementatie van deze wetten gaat de gemeente projectmatig aanpakken.
  Ten behoeve van dit project is de gemeente Hilversum op zoek naar een projectleider.
  De opdracht valt onder de verantwoordelijkheid van de Teammanager Juridische Zaken en zal in nauwe samenwerking met de overige betrokken Teams uitgevoerd worden.

  Werkzaamheden
  1. Opstellen en uitvoering projectplan Analyse en Impact fase (in samenhang).
  - Analyse en Impact
  - WOO
  a. Opstellen impactanalyse WOO (ten behoeve van alle informatie categorieën).
  b. Opstellen implementatieplan WOO (ten behoeve van alle informatie categorieën).
  c. Laten vaststellen implementatieplan WOO.
  - WEP
  a. Opstellen impactanalyse 2e fase WEP (op basis van 1e fase).
  b. Opstellen implementatieplan 2e fase WEP.
  c. Laten vaststellen van implementatieplan.
  - WMEBV
  a. Opstellen implementatieplan WMEBV.
  b. Laten vaststellen implementatieplan WMEBV.

  De genoemde implementatieplannen kennen een nauwe samenhang (zowel qua domeinen als bemensing) en zullen in samenhang vastgesteld moeten worden.
  De verwachting is dat het implementatie een fasering kent die gebaseerd is op inwerkingtreding van de diverse onderdelen.

  2. Uitvoering implementatieplan invoering 3 genoemde wetten.
  - De coördinatie van de uitvoering van de verschillende onderdelen van het plan kan naar wens van de gemeente extern of intern opgevuld worden.

  De impactanalyses houdt rekening met de impact alle relevante aspecten.
  Het gaat hierbij om de impact op: Burger, Organisatie, Beleid en richtlijnen, Processen, Systemen, Kosten.
  In het implementatieplan wordt natuurlijk rekening gehouden met de ambitie, strategie en impact op onder andere burger, organisatie, processen, systemen en kosten.

  Vereisten / knock-outcriteria
  1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
  2. Aantoonbare werkervaring als Projectleider op het gebied van implementatie van wetgeving en/of informatievoorziening in het primaire proces en de bedrijfsvoering (vermeld dit duidelijk in het cv);
  3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met werken binnen een gemeente van minimaal vergelijkbare grote (50.000 a 100.00 inwoners) (dit is aantoonbaar met referenties);
  4. Aantoonbare specifieke kennis en werkervaring met betrekking tot verandertrajecten (vermeld dit duidelijk in het cv);
  5. Je bent bij aanvang van de opdracht (per half oktober) beschikbaar voor tenminste 16-24 uur per week;

  Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
  6. Je bent bekend met het IT-landschap inzake digitale informatiehuishouding bij overheden (25 punten);
  7. Aantoonbare kennis van het functioneren van het Openbaar Bestuur en daarmee samenhangende besluitvormingscircuits en onderliggende informatievoorziening (vermeld dit middels een concreet voorbeeld) (25 punten);
  8. Aantoonbare kennis van archiefwetgeving (o.a. archiefwet) en wetgeving op (passieve/actieve) openbaarmaking (o.a. Wob) (30 punten);
  9. Aantoonbare kennis van koppelingen en aansluitingen op landelijke voorzieningen (zoals: PLOOI.DROP) (vermeld dit duidelijk in het cv) (20 punten).

  Competenties:
  Verantwoordelijkheid (actie ondernemen);
  Oordeelsvormig (afwegen);
  Regisseren (afstemmen en deelproject leiden);
  Samenwerken;
  Resultaatgericht (formuleert resultaten).

  Interesse? Leuk!
  Graag zie ik je relevante cv, motivatie en indicatie-tarief tegemoet.

  Belangrijke Tips om op gesprek te komen:
  Geef een korte uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).
  Maak (een) 1 .docx document met daarin uw 2 referenties, een korte motivatie en uw CV, max. 5 pagina's.
  Ga in de motivatie puntsgewijs in op de competenties, knockout- en Gunningscriteria.
  Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Management

 • Locatie Opdracht

  regio Hilversum

 • Provincie

  Noord-Holland

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media