Projectleider Transitie (QR5878)


Intern

02/08/2018


 • Omschrijving

  Functie: Projectleider Transitie (QR5878)
  Start: 3-9-2018, 24-40 uur per week
  Periode: 4 mnd+
  Omgeving: Schiedam

  Omschrijving:
  Voor onze klant in Schiedam zijn wij op zoek naar een Projectleider Transitie.

  Er is besloten de oude meldkamerapplicatie te vervangen voor een nieuw systeem. Het huidige systeem is 18 jaar geleden ontwikkeld als maatwerkoplossing en sterk verouderd. Met het nieuwe systeem moet het mogelijk zijn om het invoeren, verwerken en raadplegen van informatie over meldingen en klachten snel, volledig en bedrijfszeker te laten plaatsvinden. Op 1 juli 2017 is het project gestart dat erop gericht is het nieuwe systeem te implementeren.

  De aanbesteding voor leveren van de meldkamerapplicatie is afgerond, de keuze is gevallen op een standaardapplicatie (SaaS). We staan nu voor de implementatiefase, het configureren van het standaardproduct met een duidelijke resultaatverplichting aan de leverancier van de applicatie, en een korte doorlooptijd. De leverancier van de applicatie neemt de leiding over de technische en functionele inrichting en gaat werken met een hybride projectaanpak volgens Scrum en Prince2. Hierdoor is goed te sturen op resultaat en is er ruimte voor inhoudelijke afstemming door de Product Owner.

  Projectbeschrijving:
  Je treedt op als intern projectmanager en bent de liaison tussen ons en de leverancier die het nieuwe meldkamersysteem levert en implementeert. De projectmanager bewaakt enerzijds dat de leverancier de toezeggingen nakomt die de leverancier heeft gedaan in hun winnende aanbieding. Anderzijds zorgt uw kandidaat ervoor dat wij onze verplichtingen nakomen richting de leverancier, zoals het tijdig beschikbaar stellen van capaciteit en de organisatorische en technische aansluiting op de omgeving.

  Een andere belangrijke taak voor de projectleider is een bewustwordingsproces in gang zetten. De nieuwe applicatie vergt een nieuwe manier van werken. Gebruikers moeten meegenomen worden in deze procesveranderingen en –optimalisatie, en voorbereid op de nieuwe applicatie. De projectleider legt verantwoording af aan de opdrachtgever en is onderdeel van de stuurgroep.

  De opdracht start op 3 september 2018 en loopt tot eind januari 2019, met oplevering van de meldkamerapplicatie uiterlijk 31 december 2018. Van de projectmanager wordt verwacht minimaal 3 dagen per week aanwezig te kunnen zijn.

  Verantwoordelijkheden:
  - Leiding geven aan de organisatorische verandering richting de nieuwe meldkamer applicatie
  - Leiding geven aan de technische aansluiting van het applicatielandschap met de nieuwe meldkamer applicatie
  - Bewaken van planning, beheersen van risico’s en afstemming met de organisatie
  - Inrichten van beheerorganisatie voor de meldkamerapplicatie
  - Opstellen van een exit plan voor de meldkamer applicatie.

  Opleiding:
  - Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau, met een relevante opleiding op het gebied van automatisering. Motiveer kort op welke wijze je hieraan voldoet (max. 2000 tekens).
  - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met agile projectmethoden, minimaal op het niveau van Prince 2 Practitioner (of gelijkwaardig) en als Professional Scrum Master.

  Eisen:
  - De projectleider heeft minimaal 5 jaar ervaring als projectleider van ICT projecten. Motiveer kort op welke wijze je hieraan voldoet (max. 2000 tekens).
  - Aantoonbare ervaring met het begeleiden organisaties in een transitie naar een nieuw systeem met nieuwe werkwijze
  - Gewend om te schakelen op verschillende niveaus binnen de organisatie, waaronder gebruikers, management en directie. Motiveer kort op welke wijze je hieraan voldoet (max. 2000 tekens).
  - Je hebt ervaring met transitietrajecten naar een nieuw systeem en nieuwe werkwijze. De onderbouwing van de ervaring met het begeleiden van organisaties in een transitietraject naar een nieuw systeem met nieuwe werkwijze dient te gebeuren door het indienen van een referentie betreffende een project dat vergelijkbaar is met het project dat door ons wordt aanbesteed. In een korte omschrijving dient toegelicht te worden hoe het traject is doorlopen en welke rol de kandidaat hierin heeft gespeeld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een referentieformulier die je toegestuurd krijgt.

  Motivatie:
  Geef in een document van maximaal 1x A4 aan aan wat jouw motivatie is om deze functie te vervullen. Leg in de motivatie in ieder geval de koppeling tussen het gevraagde profiel (inclusief competenties) en het CV. In de motivatie onderbouwd aangegeven waarom jij past bij het gevraagde functieprofiel.

  Let op! de ingediende motivatie dient door de beoordelaar los van het CV gelezen te kunnen worden. Neem dus geen verwijzingen op zoals "zie CV". Het uploaden van het CV is een onderdeel, maar het CV dient alleen ter verificatie van de gevraagde opleidingen en werkervaring. Bij de beoordeling en het toekennen van de score wordt alleen uitgegaan van de ingediende motivatie. Met de motivatie word je in staat gesteld om je te onderscheiden op kwaliteit. De motivatie wordt beoordeeld en leidt tot een score die mede bepalend is of jij uitgenodigd wordt voor de interviewfase. Een summiere onderbouwing levert bij beoordeling geen of weinig punten op (ongeacht het CV)! De motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Management

 • Locatie Opdracht

  Schiedam

 • Provincie

  Zuid-Holland

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media