Senior Functioneel Beheerder (AFS/JD Edwards)


Intern

30/07/2020


 • Omschrijving

  Functie: Senior Functioneel Beheerder (AFS/JD Edwards 
  Start: 1-9-2020, 36 uur per week
  Periode: 6 mnd+
  Omgeving: Amsterdam

  Omschrijving:
  Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Functioneel Beheerder (AFS/JD Edwards)

  Voor een aantal complexe wijzigingen in AFS (financieel systeem) is extra kennis en inzet nodig. Het is in het bedrijfsbelang dat deze wijzigingen snel worden doorgevoerd. Het levert namelijk veel medewerkers in de stad voordelen op in de zin van gebruiksgemak en efficiency. In verband met andere cruciale projecten (o.a.de invoering module FIV) is er geen capaciteit beschikbaar. Daarnaast zijn er binnen het team een aantal medewerkers elders gedetacheerd in verband met mobiliteit, waardoor minder capaciteit beschikbaar is.

  Werkzaamheden:
  Deelname aan het agile Wijzigingenteam AFS: het door (laten) voeren van een aantal complexe wijzigingen. Functionaliteitenbeheer
  - Opstellen functionele specificaties (requirements) voor informatiesystemen en administratieve organisatie.
  - (Laten) opstellen acceptatietestplan en uitvoeren en begeleiden acceptatietest.
  - Opstellen gebruikershandleidingen en procesbeschrijvingen
  - (Laten) opstellen implementatieplan voor het invoeren van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen.
  - Vrijgeven van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen, zoals applicaties,
  gebruikershandleiding en procesbeschrijvingen.
  - Deelnemen aan project- en werkgroepen:
  - Leveren specialistische ondersteuning in projecten;
  - Aangeven implicaties, beperkingen en verbeteringen en deze omzetten in voorstellen;
  - Adviseren over kostenconsequenties en tijdlijnen.

  Team:
  Binnen de afdeling informatievoorziening (IV-ID) is het Team Functioneel Beheer F (FB-F) actief.
  Het team verzorgt en bestuurt het functioneel en -technisch beheer van het financieel domein in de vorm van expertise, processen en diensten. FB-F onderhoudt en optimaliseert, binnen de kaders van de afgesloten SLA( s), de informatievoorziening zodanig dat deze blijft voldoen aan de eisen en wensen van de gebruikers en ketenpartners. Het team bestaat uit circa 20 medewerkers verdeeld over redelijk zelfsturende teams die met elkaar en gebruik makend van ieders kwaliteit - de onderliggende applicaties beheren en de ketens optimaliseren.

  Eisen:
  - HBO-werk en denkniveau informatiemanagement, ICT of vergelijkbare studie
  - Ruime ervaring (> 5 jaar) met beheertaken AFS (JD-Edwards)
  - Ervaring met werken in een agile Wijzigingenteam.
  - 2 referenties (bedrijf, contactpersoon, telefoonnummer)

  Wensen:
  - Werkervaring bij de gemeente Amsterdam

  Competenties:
  Klantgerichtheid - De oriëntatie op de wensen en behoeftes van gebruikers loopt als een rode draad door de werkzaamheden van Functioneel Beheer. Zo kunnen niet alle vraagstukken van gebruikers direct opgelost worden of kunnen wensen van gebruikers m.b.t. de functionaliteit van de applicatie niet realistisch zijn. Het is in dergelijke situaties essentieel dat Functioneel Beheer zich kan verplaatsen in andermans behoefte en mogelijke irritaties. Betrokkene
  denkt niet in onmogelijkheden maar denkt actief met gebruikers mee over mogelijkheden.
  Oordeelsvorming en flexibiliteit - Functioneel beheer kan in het functionele overleg met gebruikers geconfronteerd worden met diverse en ook tegenstrijdige wensen en verlangens over de functionaliteit van systemen. Het is in dergelijke situaties van belang dat Functioneel Beheer argumenten onderling kan wegen, vraagstukken inzichtelijk maakt en keuzes voorlegt en zorgvuldig en flexibel in kan spelen op de achterliggende motivatie en belangen van de spelers.
  Analyserend vermogen - Voorgenomen wijzigingen in applicaties hebben vrijwel altijd samenhangen met en consequenties voor andere onderdelen van systemen. Ook indien de wijziging standaard is, kan de samenhang complex zijn. Centraal hierbij staat het vermogen van Functioneel Beheer om de mogelijke samenhang te kunnen overzien en risico s te kunnen schatten en daarover te adviseren

  Extra informatie:
  Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen.
  Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  ICT (applicaties en software)

 • Locatie Opdracht

  Amsterdam

 • Provincie

  Noord-Holland

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media