Senior Project Manager - Randstad


Intern

12/09/2017


 • Omschrijving

  Functie: Senior Project Manager
  Locatie: Randstad
  Opdrachtgever: Gemeente
  Start: 01-11-2017 [ eerder kan ook, in overleg ]
  Duur: 12 maanden
  Optie tot verlenging: Ja
  Uren: 36 uur per week
  Aanbieden tot: 19-09-2017, 12.00 uur
  Tarief: € 80,- per uur Omschrijving:
  Onze opdrachtgever is een middelgrote gemeente in de Randstad, met +/- 100.000 inwoners. Binnen deze gemeente. zijn drie hoog-dynamische gebieden aangewezen als programma om op deze manier de ambities van de stad aan te jagen. Het gaat hierbij om de binnenstad, de oostkant van de stad en de entree van de gemeente (de zone rondom het centraal station).
  We zijn hiervoor op zoek naar een enthousiaste, samenspraak gerichte en deskundige senior projectmanager voor de duur van 12 maanden met een mogelijkheid tot verlenging
  De senior projectmanager draagt onder andere zorg voor de samenhang van verschillende projecten, processen en producten in een complexe omgeving en is het aanspreekpunt voor het programma. Dat vraagt om competenties als externe oriëntatie, vernieuwende ideeën, communicatie, gericht zijn op samenspraak met diverse stakeholders zowel extern als intern. Er wordt een groot beroep gedaan op diplomatieke vaardigheden en het ‘tolken’ tussen verschillende belangen en perspectieven, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Het krachtenveld omvat, maar wordt niet begrensd door, het ruimtelijk fysieke domein. Sensitiviteit voor de omgeving, voor het bestuur en voor de interne organisatie zijn hierbij cruciaal.
  Van groot belang is niet alleen de vraag wat de senior projectmanager doet. De maatschappelijke veranderingen, de veranderende rol van de lokale overheid binnen de lokale samenleving en de veranderende verwachtingen van inwoners, van ondernemers en instellingen ten aanzien van de rol van de overheid, vragen een andere rolinvulling van de senior projectmanager. Uiteraard blijft kennis van de inhoud een wezenlijk element. Daarnaast is het essentieel - om te weten hoe om te gaan met de uiteenlopende stakeholders (bijvoorbeeld bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen). Dit vraagt naast kennis van de opgaven van project/programma management, ook en vooral sociale vaardigheid. De vaardigheid van communiceren, adviseren, faciliteren, participeren etc. Herken jij jezelf hierin dan zijn we op zoek naar jou. Werkzaamheden:
  • Het trekken van omvangrijke, beleidsgevoelige en zeer complexe processen/programma’s/projecten;
  • (Laten) uitvoeren van processen, programma’s, en projecten;
  • Het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met bestuur, hogere overheden, burgers, marktpartijen en het extern vertegenwoordigen van de gemeente;
  • Het onderhandelen met externe partijen;
  • Het afstemmen en bewaken van de integraliteit van het project/programma, zowel intern binnen het project/programma als binnen de gemeente als geheel
  • Het samenwerken en het geven van sturing aan het project/programma;
  • Samenwerken en delen van ervaringen met andere (senior) projectmanagers uit het team Projectmanagement. Harde eisen / KO Criteria: • WO-diploma (zoals bijvoorbeeld Stedenbouw/ Planologie/ Sociale Geografie/ Economie/ Bestuurskunde), bij voorkeur aangevuld met MSRE, MCD: (10%)
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als senior projectmanager bij de (semi) overheid op het gebied van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling:
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een politiek bestuurlijke omgeving
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar met intensieve samenspraaktrajecten (burgerparticipatie) Dit zijn harde eisen, en echte knock out criteria. Indien hier niet aan voldaan kan worden, gelieve niet te reageren! Tevens deze harde eisen aantoonbaar terug te komen in zowel motivatie als cv! Competenties: • Kandidaat beschikt over een eigen laptop en telefoon
  • Daadwerkelijke senioriteit, natuurlijk overwicht;
  • Goede communicatieve en sociale vaardigheden
  • Gericht op samenwerken;
  • Luisteren;
  • Goed analyserend vermogen;
  • Onderhandelingsvaardig;
  • Enthousiasme, gerichtheid op ontwikkeling van de stad;
  • Met creatieve oplossingen kunnen komen;
  • Kennisoverdracht, sparren en intervisie met teamgenoten;
  • Goed kunnen verkopen van het programma
  • Open en eerlijke houding binnen het team projectmanagement en naar de buitenwereld Interesse?
  Dan ontvangen we graag z.s.m. de volgende gegevens: • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag [ max. 5 x A4 ]
  • Motivatie geschreven in de ik-vorm, die goed aansluit bij de opdracht en opdrachteisen, waarin (puntsgewijs) alle gestelde eisen, wensen, competenties worden toegelicht, en waarin goed naar voren komt, dat u aan de gestelde eisen kunt voldoen;
  • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);
  • Uw uurtarief specifiek voor de deze aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);
  • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.
  • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
  • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de deze aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Management

 • Locatie Opdracht

  Den Haag

 • Provincie

  Zuid-Holland

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media

BERICHT VAN OPDRACHTGEVER

 • 2017-09-20 04:56:33

  Deze aanvraag is inmiddels gesloten.

  Team ICT