Senior Projectleider Inrichting Stelsel Machtigen - Den Haag


Intern

07/09/2018


 • Omschrijving

  Voor onze eindklant, LOGIUS, in Den Haag, zijn wij op zoek naar een bekwame: Aanvraagnummer: 2018-337
  Functie: Senior Projectleider Inrichting Stelsel Machtigen
  Branche: Overheid Standplaats: Den Haag
  Startdatum: 24-09-2018 Einddatum: 30-06-2019
  Optie tot verlenging: JA Aantal uren: 36 uur per week
  Tarief: € 85,00 per uur Contractvorm: Freelance / Payroll
  Aanbieden tot: 11-09-2018, 16.00 uur Omschrijving: Het programma Machtigen heeft tot doel verbetering en samenhang aan te brengen in het huidige machtigingslandschap, dat gekenmerkt wordt door een veelheid aan machtigingsvormen en-relaties. Tegelijkertijd ontbreken specifieke machtigingsvormen en functionaliteiten die maatschappelijk zeer gewenst zijn. Kernbegrippen voor het programma zijn het gebruiksgemak voor burgers en organisaties (zoals bedrijven, instellingen en professionals) en het ontzorgen van dienstaanbieders. Tijdens de voorbereidingsfase in de eerste helft van 2018 heeft het programma Machtigen gewerkt aan de Globale Architectuur en de Project Start Architectuur (PSA) van het eerste plateau van het beoogde landschap. In de realisatiefase vanaf medio 2018 heeft het programma als opdracht:
  1. Breng verbetering aan in het huidige machtigingslandschap door het realiseren van de geprioriteerde functionele behoeften (onderverdeeld in twee plateau’s).
  2. Breng samenhang aan in dat landschap door het realiseren van generieke componenten en het inrichten van een stelsel voor Machtigen.
  Voor de inrichting van het stelsel Machtigen is Logius op zoek naar een projectleider. De inrichting van een stelsel is niet nieuw voor Logius. Logius is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van het Stelsel Elektronische Toegangsdiensten (eTD). Op basis van die ervaring is een eerste inschatting gemaakt van de benodigde onderdelen voor een stelsel voor Machtigen. Daarmee is al een eerste inventarisatie gemaakt van de herbruikbaarheid van onderdelen van het bestaande stelsel. De opdracht voor de projectleider betreft het in de volle breedte inrichten van een stelsel voor Machtigen. Het gaat daarbij zowel om de (beveiligings-)technische en procesmatige aspecten als de juridische, organisatorische en communicatieve aspecten. Voor een goede werking van het samenhangend geheel aan machtigingsregisters, -voorzieningen en dienstaanbieders, ten behoeve van gebruiksvriendelijke machtigingsfunctionaliteiten, zijn behalve generieke voorzieningen ook stelselafspraken nodig. Die afspraken gaan over onder meer standaarden en techniek, maar ook over de governance, aansluitvoorwaarden, afspraken over beheer etc. Van de projectleider wordt verwacht dat je mede aan de hand van die eerste inventarisatie en met behulp van een klein team van specialisten binnen Logius tot een volledig ingericht stelsel voor Machtigen komt. De inrichting van de organisatie t.b.v. het stelselbeheer behoort (vooralsnog) niet tot de opdracht van de projectleider. Kennis van en ervaring met het onderwerp Machtigen is voor deze rol gewenst. Ervaring met de opzet en inrichting van een stelsel is een vereiste. Vanuit het programma zal goede afstemming moeten plaatsvinden met de beoogde deelnemers, bijvoorbeeld registerhouders en overheids-dienstaanbieders over de doelstelling en werking van het stelsel. Als projectleider leg je contacten en maak je afspraken met externe partners zoals vertegenwoordigers van Rijksdepartementen, overheidsdienstaanbieders en leveranciers. Tot het takenpakket van de projectleider Inrichting stelsel Machtigen horen: • Het realiseren van de inrichting van het stelsel voor Machtigen
  • Het bepalen en bewaken van scope, aanpak, risico’s, planning en kosten van het project
  • Het aansturen van een team van inhoudelijk specialisten
  • Het afstemmen met de betrokken partijen bij het stelsel voor Machtigen • Het bewaken van de voortgang van, en financiële sturing op, het project
  • Het inrichten van een adequate risicosignalering en daar proactief naar handelen • Rapportage en verantwoording aan de programmamanager • Meedenken en werken met andere programmaprioriteiten, voor zover het project dat toelaat. Het behoort tot de mogelijkheden dat de kandidaat op later moment ook op andere projecten / opdrachten wordt ingezet. Harde eisen / KO Criteria: • Academisch werk- en denkniveau
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectleider in de ICT
  • Minimaal 4 jaar ervaring en kennis van de (door)ontwikkeling van elektronische overheidsvoorzieningen en ICT-beheer
  • Uitgebreide ervaring met afstemming met ketenpartners, bij voorkeur met overheidsorganisaties
  • Ervaring binnen de (rijks)overheid
  • Breed netwerk binnen de (rijks)overheid, bij voorkeur op het vlak van digitale overheid
  • Aantoonbare kennis en ervaring en op het gebied van (toegangs-)diensten binnen de elektronische overheid
  • Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van (het inrichten van) een stelsel Gevraagde kennis: • Domeinkennis van machtigen is een pré
  • Ervaring binnen de Rijksoverheid Competenties: • Beschikt over excellente plannings- en organisatievaardigheden
  • Stevige persoonlijkheid, die het gesprek aan kan gaan met verschillende ketenpartners
  • Resultaatgericht
  • Beschikt over goede communicatie- en netwerkvaardigheden
  • Domeinkennis van machtigen is een pré
  • Begrijpt de belangen van ketenpartners en weet daarop in te spelen Interesse? Bent u beschikbaar, en kan u aan de gestelde eisen voldoen, dan ontvangen wij graag de volgende gegevens van u:
  • Meest recente CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats), en maximaal 5 x A4 formaat;
  • Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; waarin (puntsgewijs) alle gestelde eisen, wensen, competenties worden toegelicht, en waarin goed naar voren komt, dat u aan de gestelde eisen kunt voldoen
  • Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);
  • Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Management

 • Locatie Opdracht

  Den Haag

 • Provincie

  Zuid-Holland

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media

BERICHT VAN OPDRACHTGEVER

 • 2018-09-17 11:33:33

  Deze aanvraag is gesloten.

  Team ICT