Tentamentrainer SPSS & Statistiek gezocht


Intern

12/03/2020


 • Omschrijving

  Wij zijn op zoek naar een tentamentrainer die training kan geven aan een Nederlandse student. Het gaat om training met betrekking tot de volgende statistische onderwerpen:

  - meetniveaus, centrummaten, uitschieters, spreidingsmaten en vrijheidsgraden;
  - verdelingsvormen, verdelingsmaten, de normale verdeling, z-verdeling en t-verdeling;
  - proporties, steekproefgrootte, chi-kwadraaten
  - frequentieverdelingen, staafdiagrammen, histogrammen, boxplots en scatterplots;
  - steekproevenverdelingen, de centrale limietstelling en de standaardfout;
  - puntschattingen en betrouwbaarheidsintervallen;
  - correlatie, partieel correlatie, covariantie, multicolinariteit en causaliteit;
  - p-waarde, nulhypothese-significantietoetsing (NHST) alpha, significantieniveau en kritieke waarde;
  - t-toets,
  - Cohen’s D,
  - type 1-fout, type 2-fout, power, regressie, meervoudige regressie regressiecoëfficiënt, verklaarde variantie, R2 en F-toets.
  - indicator (dummy) codering, ANOVA en effectgrootte.

  De training wordt online gegeven (via Skype). Data en tijden zijn in overleg met de student te bepalen.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Onderwijs en Coaching

 • Locatie Opdracht

  Deze opdracht is niet locatiegebonden

 • Provincie

  Deze opdracht is niet locatiegebonden

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media