Toezichthouder Rechtmatigheid Wmo en Jeugdzorg

Toezichthouder Rechtmatigheid Wmo en Jeugdzorg


Intern

06/09/2021


 • Omschrijving

  Toezichthouder Rechtmatigheid Wmo en Jeugdzorg

  Tarief: aantrekkelijk
  Start: z.s.m.
  Duur: 6 maanden
  Uren: 24 uur /week
  Locatie: Regio Utrecht
  Reageren voor: 16-09-2021
  type organisatie: Overheid

  Opdracht
  Als Toezichthouder Rechtmatigheid Wmo/JW houd je je vooral bezig met het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de voorzieningen binnen de Wmo en de Jeugdwet.
  Je adviseert op strategisch, tactisch en operationeel niveau over fraudepreventie en -bestrijding en je maakt je collega’s fraudealert door het geven van voorlichting.
  Je beoordeelt fraudesignalen en je bepaalt welke fraude-instrumenten moeten worden ingezet.
  e voert zelfstandig (complexe) bestuursrechtelijke onderzoeken uit en adviseert over een eventueel vervolg.
  Dit alles doe je in nauw overleg met de collega Toezichthouders Rechtmatigheid en Kwaliteit in de regio Zuidoost Utrecht, waar De Bilt nauwe samenwerking mee heeft.
  Tenslotte rapporteer je aan het college van burgemeester en wethouders over de inzet van toezicht- en handhavingsinstrumenten.

  Wat verwachten we van jou?
  We verwachten dat je kennis hebt van het totale toezichtsgebied (kwaliteit en rechtmatigheid).
  Je bent politiek en bestuurlijk sensitief, integer en nieuwsgierig.
  Je legt gemakkelijk contact met mensen met verschillende achtergronden en culturen.
  Bovendien ben je in staat om structuur aan te brengen in de gesprekken en de regie te houden.
  Je bent bestand tegen druk vanuit diverse betrokkenen als gevolg van verschillende belangen en je blijft onafhankelijk en consistent in je handelswijze.
  Tenslotte ben je integer en nieuwsgierig.

  Vereisten / knock-outcriteria
  1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
  2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het zorgdomein (uitvoering Wmo en/of Jeugdwet);
  3. Aantoonbare kennis van de Algemene wet bestuursrecht (awb), de landelijke standaard gegevensuitwisseling en privacywetgeving;

  Gunningscriteria
  4. Een afgeronde sociaal-juridische opleiding op minimaal HBO niveau (50 punten);
  5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als toezichthouder Wmo en jeugdwet binnen een gemeente of andere overheidsorganisatie in de afgelopen 10 jaar (50 punten).

  Competenties
  Je hebt gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden;
  Je bent gedreven en gericht op samenwerking;
  Je hebt een resultaatgerichte, flexibele en collegiale houding en kunt goed prioriteren;
  Jouw adviezen zijn concreet, objectief, volledig gemotiveerd en juridisch ijzersterk.

  Interesse? Leuk!
  Graag zie ik je relevante cv, motivatie en indicatie-tarief tegemoet.

  Belangrijke Tips om op gesprek te komen:
  Geef een korte uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).
  Maak (een) 1 .docx document met daarin uw 2 referenties, een korte motivatie en uw CV, max. 5 pagina's.
  Ga in de motivatie puntsgewijs in op de competenties, knockout- en Gunningscriteria.
  Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Welzijn en Zorg

 • Locatie Opdracht

  regio Utrecht

 • Provincie

  Utrecht

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media