Netwerkspecialist


Intern

09/01/2019


 • Omschrijving

  Netwerkspecialist

  De netwerk specialist is primair bezig met het onderhoud, het beheer en de beveiliging van netwerken.
  De netwerk specialist inventariseert eisen en wensen en bepaalt wat de mogelijkheden zijn. Met behulp van deze gegevens stelt hij een netwerkontwerp op. Hij heeft de kennis en ervaring om op architecten niveau te kunnen sparren. Tevens bepaalt hij of er voor de realisatie van de netwerkinfrastructuur derden ingeschakeld moeten worden. Het geheel legt hij voor aan zijn opdrachtgever en hij adviseert deze bij de te nemen beslissingen.
  Na goedkeuring en vaststelling van het ontwerp stelt de netwerkbeheerder een implementatieplan en een planning van de werkzaamheden op. Indien nodig worden aanpassingen doorgevoerd in het implementatieplan en/of de planning. Vervolgens voert de netwerkbeheerder de geplande installatie- en configuratiewerkzaamheden uit. Tijdens, maar ook vooral na, de
  installatiewerkzaamheden test hij de werking van het netwerk grondig. Leidraad hierbij zijn de doelstellingen en specificaties uit het netwerkontwerp. Resultaten worden gerapporteerd aan de leidinggevende of projectleider. Tenslotte zorgt de
  netwerkbeheerder ervoor dat het geïnstalleerde netwerk (of delen hiervan) volledig en op de juiste wijze wordt gedocumenteerd.
  Een belangrijke taak van de Netwerkbeheerder is het voorkomen van storingen.
  Hiertoe voert hij regelmatig testactiviteiten uit en toetst of het netwerk voldoet aan de gestelde eisen en benodigde performance. Vanuit zijn beheerfunctie dient de
  netwerkbeheerder storingen te lokaliseren, de oorzaak van storingen te achterhalen en storingen op te lossen. Storingsmeldingen en oplossingen documenteert hij volgens geldende regels, zodat er later gebruik van gemaakt kan worden. Tenslotte wordt van de netwerkbeheerder verwacht dat hij gevraagd en ongevraagd verbetervoorstellen kan formuleren en dat hij procedures opstelt en onderhoudt voor het beheer van de netwerkinfrastructuur. Uiteraard dient hij deze procedures ook na te leven en te controleren of ze door anderen worden nageleefd. rol en verantwoordelijkheden De netwerkbeheerder werkt zelfstandig, maar ook samen met collega's.

  Duur opdracht: 1 jaar met optie op verlenging van 2x1 jaar

  Functie eisen

  HBO/WO

  KO
  ICT/CCNA
  Security (PKI, SSL)
  Netwerk Security
  Netwerken en protocollen ipv4/ipv6/DNS/DNSEC
  Firewalls, Routers, Switches

  Wensen
  Performanceanalyse (2-5 jaar) KO; minimaal tot 2 jaar ervaring
  Software-Defined Networking (2-5 jaar)
  Hyper converged networking (2-5 jaar)
  Beheerorganisatie (DEV-OPS) (2-5 jaar)  Competenties
  - Vormt zich een beeld van de huidige situatie en relevante toekomstige ontwikkelingen en vertaalt deze in beleid op lange termijn voor de organisatie.
  - De kandidaat reageert proactief door zaken in gang te zetten.
  - Is bewust gericht op het (doen) ontwikkelen en leren door ervaring, staat open voor nieuwe informatie en feedback en kan daaruit lering trekken.
  - Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.
  - Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties
   

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  ICT (netwerken en systemen)

 • Locatie Opdracht

  Woerden

 • Provincie

  Utrecht

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media

BERICHT VAN OPDRACHTGEVER

 • 2019-01-18 03:18:01

  Geen passende kandidaat gevonden