Nuttige Informatie

Aftrekposten

Er is een aantal aftrekposten (verminderen van je winst en dus te betalen belasting) waarvan je gebruik kunt maken.

  • Ondernemersaftrek

  • Bedrijfskosten en Investeringen

  • Fiscale reserves

  • MKB-vrijstelling

  • Investeringsaftrek en Desinvesteringsbijtelling