Nuttige Informatie

Algemene Voorwaarden

Met het hanteren van algemene voorwaarden (ook wel ‘de kleine lettertjes’ genoemd) weten jouw klanten precies welke rechten en plichten jij én jouw klanten hebben. Het verstrekt o.a. duidelijkheid over levertijd, betaling, aansprakelijkheid, garantie et cetera.

Je hoeft dus ook niet elke keer te onderhandelen over bepaalde voorwaarden. Deze liggen immers al vast in de algemene voorwaarden die je hanteert.

De algemene voorwaarden moeten overigens wel redelijk zijn (er mogen geen onredelijke bepalingen in staan) voor de klant en moeten dus aan bepaalde eisen voldoen.

Het is niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren. Het is echter wel aan te raden.


Informatieplicht

Je bent verplicht om jouw algemene voorwaarden voor of tijdens het afsluiten van de overeenkomst aan de klant te verstrekken. Dat is de zogenaamde ‘informatieplicht’, waaraan je moet voldoen.
Daarnaast is het raadzaam om de voorwaarden standaard in het offertetraject mee te sturen en te publiceren op je website.

Deponeren bij de Rechtbank of Kamer van Koophandel

Het is niet verplicht maar het is aan te raden om jouw algemene voorwaarden te deponeren bij de Rechtbank of Kamer van Koophandel. Dit om te voorkomen dat er discussie ontstaat welke voorwaarden van toepassing waren op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam.
Aan het deponeren van algemene voorwaarden zijn wel (jaarlijkse) kosten verbonden. Dit betreft € 18 per algemene voorwaarden per kalenderjaar.

Lees hier meer over het deponeren van algemene voorwaarden: deponeren van algemene voorwaarden
 

Laat je voorwaarden altijd opstellen (of controleren) door een juridisch adviseur.