Nuttige Informatie

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Dekt materiële schade die ontstaan is tijdens uitoefening van je werk. Je laat bijvoorbeeld je laptop uit je handen vallen of doet de glazen deur van het kantoor iets te hard dicht.

Let op: een particuliere aansprakelijkheidsverzekering dekt geen schade die is ontstaan tijdens je werk.