Nuttige Informatie

Bedrijfskosten

Bron: Belastingdienst

Om een onderneming te drijven moet je kosten maken. Er zijn verschillende soorten kosten. De Belastingdienst eist dat je in de boekhouding onderscheid maakt tussen de verschillende soorten kosten.

Sommige kosten (zakelijke kosten) zijn aftrekbaar en die kun  je bij de BTW aftrekken als voorbelasting.

En wat kosten betreft: hoe hoger de kosten, hoe minder de winst. Winst is namelijk: opbrengsten minus kosten.

Aftrekbare kosten

De zakelijke kosten die je maakt zijn aftrekbaar. Dit zijn kosten die direct betrekking hebben op de onderneming en binnen alle redelijkheid nodig zijn voor de uitoefening van je werk. Deze kosten zijn volledig aftrekbaar.

Denk hierbij aan: inschrijving in het Handelsregister, verzekeringskosten, kantoorartikelen, huur bedrijfsruimte, onderhoudskosten et cetera.

Sommige kosten zijn beperkt aftrekbaar, de zogenaamde gemengde kosten. Die kosten hebben zowel een zakelijk als een persoonlijk karakter. Alleen het zakelijke gedeelte is aftrekbaar. Als het persoonlijke karakter van de kosten overheerst, dan zijn de kosten in het geheel niet aftrekbaar.

Denk hierbij aan: telefoonkosten, auto van de zaak, huur- en onderhoudskosten van pand dat gedeeltelijk zakelijk en privé gebruikt wordt.

Sommige kosten mag je niet in één keer  aftrekken maar spreiden over een aantal jaren. Dit in geval van:

·Investeringen

Investeringen (aanschaf van bedrijfsmiddel) mag je pas aftrekken als de investering in waarde vermindert (de zogenaamde afschrijvingskosten). Voorbeelden van investeringen: computers, auto’s, gebouwen, inventaris, et cetera.

·Vooruitbetaalde kosten

Kosten die betrekking hebben op meerdere jaren kun je pas aftrekken in de jaren wanneer je echt nut hebt van die kosten. Voorbeelden: huur, rente, verzekeringspremies.

 

Kosten in de aanloopfase

Het is mogelijk dat je in de voorbereiding om een bedrijf te starten al (zakelijke) kosten maakt. Dus voordat de onderneming is opgericht. Als duidelijk is dat deze kosten nodig zijn geweest om jouw bedrijf op te richten dan zijn deze kosten aftrekbaar.

Houd ook de uren bij die je maakt tijdens de aanloopfase. Deze uren kunnen worden meegenomen voor bijvoorbeeld de ondernemersaftrek.