Nuttige Informatie

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering is lang niet voor elke beroepsgroep af te sluiten. Is vooral bedoeld voor adviserende beroepen. De verzekering dekt zogenaamde beroepsfouten. Fouten die verstrekkende gevolgen hebben voor een organisatie.

Je geeft als advocaat een onjuist advies of je maakt bijvoorbeeld een applicatie waarin een fout zit met als gevolg dat er verkeerde berekeningen worden gemaakt.

Samengevat: laat je goed voorlichten over de beschikbare verzekeringen, voordat je een keuze maakt over wel/niet verzekeren, polisvoorwaarden, bij welke verzekeringsmaatschappij enzovoort.