Nuttige Informatie

Bezwaar VAR

Ben je het niet eens met de VAR die aan jou is verstrekt? Dan kun je hier tegen bezwaar maken.
Hoe dit moet wordt uitgelegd op de VAR-verklaring die je ontvangen hebt.

In bepaalde gevallen krijg je automatisch een VAR toegestuurd. Meestal is dit in het geval je in voorgaande jaren ook al een VAR hebt ontvangen. Uiteraard dien je dan wel zelf de ontvangen VAR te controleren.

Zijn er veranderingen in jouw situatie dan heeft dit wellicht consequenties voor je VAR. In dat geval dien je opnieuw een VAR aan te vragen.

Let wel: de Belastingdienst beoordeelt achteraf bij de aangifte inkomstenbelasting jouw situatie. Is deze toch anders dan bij het afgeven van de VAR dan bestaat de mogelijkheid dat de Belastingdienst jouw inkomsten anders aanmerkt. Dit kan bijvoorbeeld weer consequenties hebben voor het wel/niet krijgen van fiscale ondernemersfaciliteiten, geen/wel loonheffing inhouden en eventueel kunnen dus ook bedragen worden teruggevorderd.