Nuttige Informatie

Bijtelling

De bijtelling wordt berekend door het bijtellingspercentage te vermenigvuldigen met de oorspronkelijke cataloguswaarde, inclusief BTW en BPM, van de auto. Dit bedrag wordt vervolgens bij je winst opgeteld en hierover betaal je dus (inkomsten) belasting (de hoogte hangt dus ook af van de op jou van toepassing zijnde belastingschijven).

Is de auto ouder dan 15 jaar? Dan wordt de bijtelling berekend over de waarde in het economisch verkeer (dus niet de cataloguswaarde) te vermenigvuldigen met 35%.