Nuttige Informatie

Eisen aan een factuur

Bron: Belastingdienst

De volgende gegevens zijn vereist op een factuur:

 • Je bedrijfsnaam (zoals bij de Kamer van Koophandel bekend)

 • Het adres waar je bedrijf is gevestigd (niet alleen postbusnummer)

 • Je BTW nummer

 • Je KvK (Kamer van Koophandel) nummer

 • De bedrijfsnaam van jouw afnemer (zoals bij de Kamer van Koophandel bekend)

 • Het adres van je afnemer

 • De datum

 • Een uniek volgnummer

 • Een omschrijving van de diensten of goederen die je geleverd hebt

 • Het aantal geleverde diensten of goederen

 • De datum waarop de diensten of goederen feitelijk zijn geleverd

 • Het bedrag dat je in rekening brengt, ex BTW

 • Het BTW tarief dat je in rekening brengt

 • Het BTW bedrag

 • Het totale bedrag dat je in rekening brengt

 
In sommige gevallen zijn er aangepaste regels voor factureren: aangepaste regels voor factureren

Doe je zaken met het buitenland? Dan gelden er ook speciale regels.

Wanneer een factuur versturen?
De factuur dient uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin je hebt geleverd te worden verstuurd.

Hoe een factuur versturen?
De factuur kan zowel op papier als digitaal worden verstuurd. Wil je digitaal versturen? Dan dient de afnemer waaraan je factureert hiermee wel akkoord te gaan.

Bewaren van facturen
Je bent verplicht jouw administratie (dus ook facturen) 7 jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken moet je 10 jaar bewaren.