Nuttige Informatie

Fiscale reserves

Fiscale reserves verlagen de winst ook. Er is een aantal fiscale reserves; de meest bekende zijn:

  • Oudedagsreserve (FOR)

  • Herinvesteringsreserve

  • Egalisatiereserve

Je legt een bedrag opzij (= reserveert) en dit verlaagt de winst.

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag je jaarlijks een deel van de winst reserveren voor de oudedagsvoorziening. Dit heet de oudedagsreserve. Je reserveert een deel van de winst. Op korte termijn levert dit een belastingvoordeel op (de winst is minder en je betaalt dus minder belasting).

Eisen om de oudedagsreserve te vormen:

  • Ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting (ondernemers voor de vennootschapsbelasting, bijvoorbeeld een BV of CV, kan de reserve niet vormen)

  • Voldoen aan het urencriterium

  • Aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt

Toevoeging aan de reserve is een percentage van de winst die je in Nederland hebt behaald. Deze toevoeging is elk jaar aan een maximum gebonden. Elk jaar kun je een toevoeging doen, maar dit is niet verplicht. Indien je pensioenpremies als bedrijfskosten hebt geboekt dan wordt de toevoeging verminderd met deze pensioenpremies.

Daarnaast mag de oudedagsreserve niet uitkomen boven het ondernemingsvermogen.
Afname van de oudedagsreserve ontstaat wanneer je een lijfrente voor een inkomensvoorziening koopt en de Belastingdienst verzoekt om de oudedagsreserve met dat bedrag te laten afnemen.

De FOR wordt opgeheven indien:

  • De onderneming is gestaakt

  • De ondernemer is overleden

In dat geval dient er te worden afgerekend. De bedragen waarover uitstel van belastingheffing is ontvangen, wordt nu bij de winst opgeteld.
Het maximale bedrag van de toevoeging aan de FOR voor 2014 is 10,9% van de winst, met een maximum van € 9542 (in 2014).

Herinvesteringsreserve

De herinvesteringsreserve kan worden gevormd als je opbrengst (boekwinst) genereert ten gevolge van verkoop van een bedrijfsmiddel. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan dan wordt de belastingheffing over de boekwinst, via vorming van de herinvesteringsreserve, uitgesteld.

Egalisatiereserve

Een egalisatiereserve kan worden gevormd als je aan bepaalde voorwaarden voldoet voor periodiek onderhoud aan bedrijfsmiddelen of aanschaf van bedrijfsmiddelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gebouwen en machines. Kosten die eens in de zoveel jaar gemaakt moeten worden. Het gaat hier veelal om hoge kosten.