Nuttige Informatie

Handelsregister

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vind je van alle ondernemingen allerlei gegevens. Zoals naam, adres, functionarissen, contactgegevens, tekenbevoegden, aantal medewerkers et cetera. Maar ook of er bijvoorbeeld sprake is van een faillissement. Je kunt dus achterhalen met wie je zaken doet. Door het Handelsregister te raadplegen heb je dus meer rechtszekerheid bij het doen van zaken.

Je kunt op verschillende manieren zoeken in het Handelsregister: zoeken in het Handelsregister

Zoeken is gratis, maar als je iets wilt bestellen (bijvoorbeeld een uittreksel uit het Handelsregister) dan zijn hier kosten aan verbonden.