Nuttige Informatie

Kleine Ondernemers Regeling (KOR)

Bron: Belastingdienst

Moet je in een kalenderjaar minder dan € 1883 BTW betalen? Dan kom je, als je aan een aantal voorwaarden voldoet, in aanmerking voor belastingvermindering of zelfs voor het niet betalen van BTW. De 4 voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen:

  • Je bent een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, een maatschap, een  vennootschap onder firma

  • Je moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1883 BTW betalen in een jaar

  • De onderneming is in Nederland gevestigd

  • Je voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de BTW

De kleineondernemersregeling geldt dus niet voor rechtspersonen zoals een B.V., stichting of vereniging. De regeling geldt daarom ook niet als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.

Berekening korting:

  • Moet je op jaarbasis (kalenderjaar) meer dan € 1883 BTW betalen: geen korting

  • Moet je op jaarbasis (kalenderjaar) tussen de € 1345 en € 1883 BTW betalen? Dan ontvang je een korting van: 2,5 x (het verschil tussen € 1883 en het BTW bedrag dat je moet betalen). Is het BTW bedrag dat je moet betalen bijvoorbeeld € 1647, dan is de korting 2,5 x (1883 minus 1647) = € 590 

  • Moet je op jaarbasis (kalenderjaar) minder dan € 1346 BTW betalen dan ontvang je een korting van € 1346 (het hele bedrag)

 
Je berekent de definitieve vermindering aan het eind van een jaar en verantwoordt dit op de laatste BTW aangifte van het jaar. Je kunt ook een schatting maken en per maand of kwartaal de vermindering in je BTW aangifte aftrekken.

Een goede boekhouder weet alle ‘ins en outs’ omtrent de Kleineondernemersregeling.