Nuttige Informatie

MKB vrijstelling

De MKB Winstvrijstelling is 14% van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Het betreft een aftrekpost op de fiscale winst en je hoeft dus minder belasting te betalen.
Als medegerechtigde heb je geen recht op de MKB Winstvrijstelling.

Heeft jouw onderneming verlies? Dan verkleint de MKB Winstvrijstelling het fiscale verlies. In dat geval is de vrijstelling dus nadelig.