Nuttige Informatie

Ondernemer voor de BTW

Voor de BTW ben je ondernemer als je een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent. Dit geldt voor welke rechtsvorm dan ook.
De Belastingdienst beoordeelt of je ondernemer voor de BTW bent. Is dit het geval dan ontvang je van de Belastingdienst een BTW identificatienummer.

Overigens is het mogelijk dat je voor de inkomstenbelasting niet als ondernemer wordt gezien, maar voor de BTW wel.

Ontvang je een BTW identificatienummer dan dien je in de meeste gevallen BTW in rekening te brengen over de door jou geleverde goederen en diensten en kun je de BTW over de aan jou geleverde goederen en diensten aftrekken (voorbelasting).

Het kan zo zijn dat je een BTW identificatienummer hebt ontvangen en toch geen BTW hoeft te betalen, bijvoorbeeld omdat het te betalen bedrag aan BTW gering is (Kleine Ondernemers Regeling).