Nuttige Informatie

Rechtsbijstandsverzekering

Je kunt je verzekeren tegen bepaalde juridische zakelijke geschillen in de vorm van een zakelijke rechtsbijstandsverzekering. De particuliere rechtsbijstandsverzekering dekt veelal geen zakelijke geschillen.

Laat je goed voorlichten welke geschillen wel en niet in aanmerking komen.
Het is aan jou om vervolgens te bepalen of een zakelijke rechtsbijstandsverzekering interessant voor je is.