Nuttige Informatie

Rechtspersoonlijkheid

Als je een bedrijf start moet je ook een rechtsvorm (ondernemingsvorm) kiezen. Welke rechtsvorm het meest bij je past hangt af van de persoonlijke situatie. Denk aan: wat is fiscaal voordelig, hoe wil je je aansprakelijkheid regelen?

Er zijn rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid.

Zonder rechtspersoonlijkheid betekent dat je ook met je privévermogen aansprakelijk bent voor de eventuele schulden van het bedrijf (hoofdelijk aansprakelijk). Een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is meestal (niet altijd) niet hoofdelijk aansprakelijk.

De rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:

·Eenmanszaak

·Commanditaire Vennootschap (CV)

·Vennootschap Onder Firma (VOF)

·Maatschap
 

De rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid:

·Besloten Vennootschap (BV)

·Naamloze Vennootschap (NV)

·Coöperatie en Onderlinge Waarborgmaatschappij

·Stichting
 

De rechtsvorm ‘eenmanszaak’ is veruit de meest gehanteerde rechtsvorm onder freelancers/zzp-ers. Dit omdat het oprichten van een eenmanszaak relatief eenvoudig is en je in het begin van fiscale voordelen kunt profiteren (als de Belastingdienst je als ondernemer ziet en je aan het urencriterium voldoet). Nadeel is dat je aansprakelijk bent met jouw privévermogen voor eventuele schulden van het bedrijf.

Een andere rechtsvorm waar freelancers/zzp-ers geregeld voor kiezen is de B.V. (Besloten Vennootschap). Het oprichten van een B.V. heeft meer voeten in de aarde. In tegenstelling tot het oprichten van een eenmanszaak moet  je een en ander vastleggen bij een notaris. Daarnaast zijn de jaarlijkse kosten hoger. Daarentegen ben je onder normale omstandigheden niet hoofdelijk (privé) aansprakelijk. Alleen voor het door jou geïnvesteerde bedrag.

Het is aan jou om een afweging te maken van wat het beste bij je past.