Nuttige Informatie

Subsidie en Regeling op mij van toepassing?

Bron: Kamer van Koophandel

In bepaalde situaties kun je gebruik maken van subsidies en regelingen van de overheid. Zo zijn er Europese, Nederlandse, Provinciale, Regionale en Gemeentelijke regelingen.
Situaties waar een succesvol beroep op een subsidie of regeling (financiering) gedaan kan worden zijn bijvoorbeeld: internationaal ondernemen, innovatie en starten.
Hier kun je nagaan of je in aanmerking komt:

Europese subsidie of regeling

Nederlandse subsidie of regeling


Provinciale, Regionale en Gemeentelijke subsidies en regelingen

Naast Europese en Landelijke regelingen zijn er op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau mogelijkheden voor financiering. Check hiervoor de website van de provincie, regio, gemeente waartoe je behoort.