Nuttige Informatie

Uitleg VAR

De VAR is in het leven geroepen om een opdrachtgever duidelijkheid te geven of deze loonheffing en premies moet inhouden en betalen als je werkzaamheden voor deze opdrachtgever uitvoert.

Er zijn vier soorten:

  • Loon uit dienstbetrekking (VAR LOON)

  • Resultaat uit Overige Werkzaamheden (VAR ROW)

  • Winst Uit Overige werkzaamheden (VAR WUO)

  • Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR DGA)

Ieder natuurlijk persoon die in Nederland werkt, kan een VAR aanvragen. Een DGA van een N.V. of B.V. kan ook een VAR aanvragen.

Voer je verschillende soorten werkzaamheden uit die geen raakvlakken met elkaar hebben? Dan vraag je voor alle werkzaamheden specifiek een VAR aan. Maak je websites dan vraag je een VAR aan voor het maken van websites. Maar voer je ook vertaalwerkzaamheden uit, dan vraag je voor deze vertaalwerkzaamheden ook een aparte VAR aan.


In veel gevallen is de VAR WUO of VAR DGA de beste optie. Hiermee maak je de opdrachtgever duidelijk dat de Belastingdienst jou als ondernemer ziet en hiermee samenhangend dat jouw opdrachtgever dus geen loonheffingen en premies hoeft in te houden en te betalen.

Overigens is het aanvragen van een VAR niet verplicht. Echter bepaalde opdrachtgevers kunnen er om vragen. Dus uit commercieel oogpunt kan het ook een voordeel zijn als je wel beschikt over een VAR.