Nuttige Informatie

Uitleg urencriterium

Ondernemers voor de inkomstenbelasting komen in aanmerking voor fiscale voordelen, mits aan het urencriterium wordt voldaan.


Fiscale voordelen:

 • Ondernemersaftrek

 • Zelfstandigenaftrek

 • Startersaftrek

 • Meewerkaftrek

 • Oudedagsreserve (FOR)

 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
   

Voorwaarden urencriterium:

In vrijwel alle gevallen voldoe je aan het urencriterium als je voldoet aan deze 2 voorwaarden:

 • Je besteedt als ondernemer minimaal 1225 uur per jaar aan je bedrijf. Onderbrak je je werk als ondernemer door zwangerschap? In dat geval tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

 • Je moet meer tijd besteden aan je eigen onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was je in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.
   

Let op: als je in de loop van het jaar gestart bent met de onderneming dan moet je toch minimaal 1225 uur aan de onderneming hebben besteed in dat jaar om te voldoen aan het urencriterium.

Alle (directe en indirecte) uren die je besteedt aan jouw onderneming komen in aanmerking. Dus ook bijvoorbeeld de uren die je besteedt aan acquisitie en administratie.

Je moet wel kunnen aantonen dat je echt aan het urencriterium hebt voldaan. Een goede urenverantwoording (welke uren heb je aan welke werkzaamheden besteed) is dus van belang.