Nuttige Informatie

VAR Overig

Je vult de VAR-verklaring in voor de komende periode. Dus je vult in wat je verwacht.

Vul de VAR-verklaring wel in naar eer en geweten. Mocht de praktijk uitwijzen dat de werkelijkheid in grote mate afwijkt van hetgeen jij hebt aangegeven bij het invullen van de VAR-verklaring dan dien je dit op eigen initiatief aan te geven.

De Belastingdienst wil vooral zien dat je echt als ondernemer opereert. Dus dat je zelf risico loopt bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en het hebben van geen werk. Dat je zelf beslissingen kunt nemen, reclame maakt en een aantal verschillende opdrachtgevers hebt et cetera.

Heb je in een jaar bijvoorbeeld minder opdrachtgevers dan de Belastingdienst als richtlijn aangeeft dan hoeft dat niet meteen te betekenen dat de Belastingdienst je niet als ondernemer ziet in het geval je wel aan de andere voorwaarden van ondernemer zijn voldoet. Het gaat om het totaalplaatje.