Nuttige Informatie

Verlaagd urencriterium

Het verlaagd urencriterium is van belang bij de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.

Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is dat je voldoet aan het verlaagd urencriterium. Het verlaagd urencriterium is aan de orde als je minimaal 800 uur besteedt aan het drijven van de onderneming.

En als het werk onderbroken wordt door zwangerschap? Dan tellen de niet gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

Naast het verlaagd urencriterium zijn er nog een aantal voorwaarden waaraan allemaal moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, te weten:
 

 • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting

 • Je was in 1 of meer van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer

 • Je voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagd urencriterium

 • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een BV

 • Je kunt een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen

 • Je hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet
   

Een arbeidsongeschiktheidsuitkering is een:
 

 • Uitkering volgens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

 • Uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

 • Uitkering volgens de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz)

 • Uitkering volgens de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

 • Uitkering volgens een buitenlandse wettelijke regeling die overeenkomt met één van de regelingen hiervoor

 • Uitkering bij arbeidsongeschiktheid volgens een aangewezen regeling

 • Periodieke uitkering of verstrekking van een verzekering bij invaliditeit of een ongeval
   

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is:
 

 • € 12.000 als je in de 5 voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrek

 • € 8000 als je 1 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruikmaakte van deze aftrek

 • € 4000 als je 2 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruikmaakte van deze aftrek
   

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is maximaal de behaalde winst.