Nuttige Informatie

ZZP Pensioen

Bron: www.zzppensioen.nl

Op dit moment wordt er gewerkt aan een pensioenregeling voor zelfstandig ondernemers.
Het ZZP Pensioen is bedoeld voor zelfstandigen. ZZP-ers, freelancers, zelfstandig ondernemers – in welke vorm dan ook.

Initiatiefnemers van het fonds zijn: Pensioenspecialisten Loyalis en APG, en de ZZP-organisaties Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, FNV Zelfstandigen en Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP).

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de definitieve invulling van het ZZP Pensioen. De samenwerkende ZZP organisaties en APG/Loyalis stemmen deze invulling nu af met het Ministerie van SZW. Pas dan is het ZZP Pensioen definitief.