Back End Ontwikkelaar Den Haag


Intern

14/09/2018


 • Omschrijving

  Voor onze eindklant, een gemeentelijke instelling in Den Haag, zijn wij op zoek naar een bekwame: Aanvraagnummer: 2018-345
  Functie: Senior Backend Ontwikkelaar
  Branche: Gemeentelijke instelling Standplaats: Den Haag
  Startdatum: 10-10-2018 Einddatum: 31-12-2018
  Optie tot verlenging: JA Aantal uren: 32 uur per week
  Tarief: € 85,- per uur maximaal Contractvorm: Freelance / Payroll
  Aanbieden tot: 26-096-2018, 09.00 uur Let op! Als de opdracht 15 maanden of langer duurt zal per verlengingsdatum het tarief met 5 procent neerwaarts bijgesteld worden (afgerond op hele euro’s). Door het aanbieden op deze aanvraag gaat kandidaat/leverancier daar op voorhand al mee akkoord Omschrijving: De unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA - Gemeentelijke Model Architectuur.
  Over Common Ground Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd.
  Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team, op afstand of op een kantoor in Den Haag of Utrecht en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Ook zijn er veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren. Het aantal uren inzet per week wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van wat nodig is voor de lopende projecten. Overleg vindt voornamelijk plaats via Slack en in wekelijkse sprint reviews. Doel van de opdracht: Mee ontwikkelen van de backends van Common Ground componenten zoals NLX.IO. Verantwoordelijkheden en resultaat gebieden: • Borgen van de veiligheid
  • Ontwikkelen van Common Ground componenten
  • Opstellen van gebruikers eisen
  • Participeren in overleggen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de Common Ground
  • Opstellen systeemspecificaties Harde eisen / KO Criteria: • WO-werk- en denkniveau, op basis van opleiding en/of ervaring op het terrein van computerscience of aanverwant;
  • Aantoonbaar zeer ruime ervaring met softwareontwikkeling;
  • Aantoonbaar zeer ruime kennis van en ervaring met de toepassing van moderne technieken voor de samenstelling van backends;
  • Aantoonbaar ervaring met het inrichten van systemen met veel concurrency en hoge beschikbaarheid;
  • Aantoonbaar ervaring met het bouwen van backends met behulp van: GRPC en TLS;
  • Aantoonbaar ervaring met gebruik van de volgende gereedschappen (allemaal): Go, PostgresSQL, Git, CI/CD, Docker en Kubernetes; Competenties: • Klantgerichtheid
  • Kwaliteitsgerichtheid
  • Resultaat gerichtheid
  • Samenwerking (teamspeler)
  • Verbaal vaardig (voeren van nauwkeurige dialoog)
  • Informatie verwerking
  • Analytisch vermogen
  • Nauwkeurigheid
  • Kwaliteitsbewustzijn Interesse? Bent u beschikbaar, en kan u aan de gestelde eisen voldoen, dan ontvangen wij graag de volgende gegevens van u:
  • Meest recente CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats), en maximaal 5 x A4 formaat;
  • Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; waarin (puntsgewijs) alle gestelde eisen, wensen, competenties worden toegelicht, en waarin goed naar voren komt, dat u aan de gestelde eisen kunt voldoen
  • Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten);
  • Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  ICT (applicaties en software)

 • Locatie Opdracht

  Den Haag

 • Provincie

  Zuid-Holland

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media