Coördinator Financiële Administratie


Intern

20/04/2017


 • Omschrijving

  Voor onze opdrachtgever, een non-profitorganisatie,zijn wij op zoek naar een Coördinator Financiële Administratie Algemeen Standplaats:        Den Haag
  Startdatum:         01-06-2017
  Einddatum:         31-12-2017 (met optie tot verlenging)
  Uren per week:    24-28 Opdrachtomschrijving De aanbestedende dienst heeft in verband met zwangerschapsverlof van één van de medewerksters behoefte aan een tijdelijke invulling van de functie: Coördinator Financiële Administratie. Als Coördinator Financiële Administratie ben je verantwoordelijk voor het efficiënt en kundig voeren van de financiële administratie. Je bent hét aanspreekpunt voor de medewerkers van de Financiële Administratie en coördineert de dagelijkse werkzaamheden. In je rol als coördinator ben je proactief in de aansturing, alsmede motivering en coaching van de medewerkers binnen het team. De huidige functie bestaat uit de volgende resultaatsgebieden en activiteiten: Resultaatgebieden en activiteiten Jaarplan
  Vertaalt de doelstellingen voor de financiële administratie naar operationele doelstellingen voor het team. Maakt een voorstel voor benodigde capaciteit en budget. Administratieve orde
  Borgt dat documenten en werkmethoden van de financiële bedrijfsvoering voldoen aan wet- en regelgeving en een integere uitvoering. Richt de administratieve informatiestructuur en applicaties in, zodanig dat deze aansluiten op de informatiestructuur van de organisatie. Is als key-user vraagbaak voor gebruikers en draagt verbetervoorstellen aan bij ICT. Signaleert afwijkingen in de besteding van het gereserveerde budget, onderzoekt oorzaken hiervan en draagt voorstellen ter verbetering aan. Rapportages
  Signaleert structurele patronen in bestedingen en opbrengsten in relatie tot de begroting en analyseert achterliggende oorzaken. Borgt de aansluiting tussen de financiële administratie en de afvalstoffenrapportage. Houdt de feitelijke verplichtingen en opbrengsten van de organisatie in beeld. Beheert geldstromen door middel van het opstellen van liquiditeitsprognoses. Grootboek
  Maakt afspraken met alle afdelingen binnen de organisatie over de tijdige aanlevering van juiste en volledige financiële gegevens. Bedenkt manieren om te zorgen dat de procedures ten aanzien van boekingen door financieel medewerkers worden nageleefd. Interne controles
  Bewaakt in hoeverre de financiële doelstellingen gehaald worden. Voert controle berekeningen uit op de betrouwbaarheid van de financiële gegevens en het informatiesysteem. Bewaakt de financiële rechtmatigheid van financieel administratieve processen. Kwaliteit van informatie
  Maakt een inschatting van de informatie die benodigd is ten aanzien van opbrengsten of kosten en wisselt informatie uit over de uitvoeringskwaliteit. Controleert de informatie op juistheid en volledigheid en houdt documentatie actueel. Rapportage belastingdienst Beoordeelt de juistheid van BTW-aspecten bij het te versturen en reeds ontvangen facturen. Beoordeelt welke onderdelen van de financiële administratie bij de belastingaangifte moeten worden betrokken. CBS
  Draagt zorg voor tijdige en juiste aanlevering van gegevens, formulieren en enquêtes aan het CBS. Interim-controle
  Voert controles uit op de balans- en de resultaatrekening van Avalex. Ziet erop toe dat deze sluitend zijn en zo min mogelijk afwijken van vastgestelde budgetten en gemaakte prognoses. Analyseert oorzaken van afwijkingen en geeft toelichting op deze afwijkingen. Stemt activiteiten rondom de planning & control cyclus af met de accountant. Personeelsprestaties
  Functioneel leidinggevende taken: voert werkoverleg, ziekteverzuimgesprekken en beoordeelt -samen met de plaatsvervangend coördinator- de prestaties van medewerkers en beziet met hem eventuele maatregelen ter verbetering. Hanteert een managementstijl die het kwaliteitsbewustzijn en de klantgerichtheid van medewerkers bevordert.
  Nota bene: het accorderen van verlof, ziek- en betermeldingen, uitvoeren van tussentijdse gesprekken, persoonlijke aandacht in ontwikkeling en andere zaken en accorderen van facturen, gebeurt door de plaatsvervangend coördinator. Organisatorische positie Leidinggevende(n) Afdelingshoofd Bedrijfsvoering/controller
  Binnen de afdeling zijn gepositioneerd ICT, Managementassistenten, Inkoop, Officemanagement, Financiële en personele administratie, Informatiebeheer en controlling. In totaal zijn er ca. 22 medewerkers werkzaam binnen de afdeling Bedrijfsvoering.
  Onder de Coördinator Financiële Administratie zijn 5 medewerkers werkzaam, die zich bezig houden met de crediteuren- en debiteurenadministratie, bank- en kasadministratie, personeels- en salarisadministratie, boekingen, het naleven van AO-richtlijnen, de Administratieve Organisatie (AO) en belastingaangiftes. De Coördinator ICT is plaatsvervangend coördinator.

  De ideale kandidaat Afgeronde relevante financiële HBO/WO opleiding (bijvoorbeeld SPD of Bedrijfseconomie); voor het voeren van de financiële administratie en het bevorderen van de efficiëntie van de organisatie.
  Kennis van het besluit begroting & verantwoording (BBV), belastingwetgeving, financieel-administratieve en operationele software, functioneel applicatiebeheer en rapportagetools. Je hebt kennis in en ervaring met het opstellen van financiële rapportages; het maken van analyses en managementrapportages;
  Kennis van Excel; ervaring in het werken met boekhoudpakketten/reporting tools (AFAS en/of Clickview is een pré);
  Sociale vaardigheid voor het maken van afstemmingsafspraken met de accountant en het functioneel leidinggeven aan medewerkers.
  Aantal jaren ervaring in voorgenoemde taken; voorkeur heeft ervaring met het werken binnen een verbonden partij en/of de afvalbranche.

  Wat zijn de gevraagde competenties Analytisch
  Proactief
  Communicatief vaardig
  Dynamisch
  Kritisch
  Teamspeler
  Klantgericht
  Resultaatgerichtheid Herken je jezelf in bovenstaand functieprofiel en voldoe je aan alle eisen? Stuur dan direct jouw CV met begeleidend schrijven waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie. De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 8 mei 2017. ​Heb je vragen over deze opdracht of over de selectieprocedure? Neem dan contact op 

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Financieel en Administratief

 • Locatie Opdracht

  Den Haag

 • Provincie

  Zuid-Holland

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media

BERICHT VAN OPDRACHTGEVER

 • 2017-05-04 10:06:05

  Iedereen bedankt voor het reageren. Uit alle reacties hebben we inmiddels een kandidaat gevonden.