Demand - Contract Manager, Den Haag


Intern

19/04/2017


 • Omschrijving


  Voor onze eindklant, Logius in Den Haag zijn wij op zoek naar: Functie: Demand / Contract Manager
  Locatie: Den Haag
  Opdrachtgever: Overheid
  Start: 08-05-2017
  Duur: 5 maanden
  Optie tot verlenging: JA
  Uren: 36 uur per week
  Aanbieden tot: 21-04-2017, 09.00 uur
  Tarief: € 80,00 per uur maximaal Omschrijving:
  Als Demand – Contract Manager sta jij vooraan in het inkoopproces van Logius. Binnen de kaders van de geldende weten regelgeving ben je creatief en integer en streef je naar een doelmatige en kwalitatief hoogwaardige inkoop. Je volgt en analyseert marktontwikkelingen zodat je kennis up-to-date is. Binnen de organisatie inventariseer je (toekomstige) inkoopbehoeftes en vertaalt deze naar gedegen inkooptrajecten. Daarbij analyseer je inkoopbehoeftes door te onderzoeken waar vraagbundeling mogelijk is en leg je verbanden tussen ontwikkelingen in de organisatie en lopende of voorgenomen aanbestedingen. Je denkt pro actief en oplossingsgericht mee, adviseert en helpt de behoeftestellers in aanbestedingsprojecten van allerlei aard. Als (eind)redacteur lever je een belangrijke en actieve bijdrage aan de totstandkoming van bestekteksten inclusief eisen, wensen, selectie- en gunningcriteria en dergelijke. Je regisseert de (EU)-aanbestedingen en bent verantwoordelijk voor het realiseren van contracten. Je stelt ook mede het sourcingsbeleid op en adviseert het management van Logius over de verschillende inkoopopties, bijvoorbeeld bij afloop van contracten. Om je centrale rol te kunnen vervullen, werk je binnen het team nauw samen met de contractmanagers en inkopers. Je bent een sparringpartner en adviseur voor de verschillende productafdelingen binnen Logius. Daarnaast werk je nauw samen met de Haagse Inkoop Samenwerking (HIS). Let op!: Met het oog op de werkzaamheden van de Demandmanager dient onafhankelijkheid van de ingezette medewerker gewaarborgd te zijn. De partij (werkgever of intermediair, inclusief onderaannemers) gelieerd aan de ingezette medewerker is hiermee uitgesloten van deelname aan aanbestedingen die (deels) voorbereid zijn door de ingezette medewerker. Taken en verantwoordelijkheden van de afdeling Organisatiestaf:
  1. Ondersteuning van de leiding van Logius (directeur, afdelingshoofden) door te signaleren en adviseren over operationele, tactische en strategische onderwerpen. 2. Het bieden van (praktische) ondersteuning aan de Logius-organisatie op de PIJOFACH-onderwerpen. Team Control en Contractmanagement Het team Control en Contractmanagement (C&C) is verantwoordelijk voor: • Ondersteuning aan het management vanuit bedrijfseconomisch perspectief bij het besturen en beheersen van de Logius-organisatie; • Het opstellen van, beheren en bewaken van de planning- en controlecyclus; • Het opleveren van externe en interne financiële producten waaronder begroting en jaarverslag; • Het doen van aanbestedingen of uitvraag binnen de mantelovereenkomsten, het opstellen van een aanbestedingsstrategie en het doen van leveranciersselectie; • Bewaken op nakomen contracten door leveranciers; • Het uitvoeren van evaluaties op prestaties van leveranciers; • Het adviseren over te volgen inkoopprocedures en het bewaken van de voortgang van deze procedures. Het cluster contractmanagement is verantwoordelijk de verscheidenheid aan leveranciers op een effectieve en efficiënte wijze aan te sturen, zowel als het gaat om het inkopen van diensten als op het toezien op de levering van deze diensten. Daartoe bepaalt het team C&C op welke wijze met leveranciers wordt omgegaan (leveranciersbeleid), begeleidt ( Europese) aanbestedingen en is verantwoordelijk voor het opstellen van Service Niveau Overeenkomsten (SNO's), en het Dossier Financiële Afspraken (DFA’s). Ook evalueert het team C&C de dienstverlening en maakt afspraken over verbeterpunten. Ten behoeve van afdelingen binnen Logius heeft het team C&C een adviserende en toetsende rol. Harde eisen / KO Criteria: • Academisch werk en denk niveau + afgeronde opleiding
  • In het bezit van NEVI 1 of NEVI 2
  • Je hebt ervaring in multidisciplinaire projecten;
  • Je hebt ervaring bij de overheid en bij ICT-dienstverleners
  • Je bent in staat complexe onderwerpen begrijpelijk te maken voor anderen, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van Europees aanbesteden, contract- en leveranciersmanagement;
  • Je hebt aantoonbare kennis van ICT, zowel technisch als aanverwante diensten (beheer, ontwikkelen, etc.);
  • Je bent in staat om relaties en effecten van politieke krachtenvelden binnen (en buiten) de organisatie in te schatten en te begrijpen en op basis hiervan te handelen; Competenties: • Je bent een teamspeler, gericht op samenwerking en bereiken van resultaat.
  • Je kunt goed luisteren naar en meedenken met anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen;
  • Je bent een prettige persoon om mee samen te werken, die gemakkelijk communiceert en kan overtuigen op diverse niveaus in de organisatie;
  • Je hebt aantoonbare ervaring in het inkooplandschap van de Rijksoverheid en het speelveld van interdepartementale- en categoriemanagementcontracten; Interesse?
  Dan ontvangen we graag z.s.m. de volgende gegevens: • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag [ max. 5 x A4 ]
  • Motivatie geschreven in de ik-vorm, die goed aansluit bij de opdracht en opdrachteisen, waarin (puntsgewijs) alle gestelde eisen, wensen, competenties worden toegelicht, en waarin goed naar voren komt, dat u aan de gestelde eisen kunt voldoen;
  • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);
  • Uw uurtarief specifiek voor de deze aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);
  • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.
  • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.
  • U zult van onze zijde altijd bericht ontvangen, ook wanneer wij u niet voor de deze aanvraag zullen voorstellen bij onze opdrachtgever.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Management

 • Locatie Opdracht

  Den Haag

 • Provincie

  Zuid-Holland

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media

BERICHT VAN OPDRACHTGEVER

 • 2017-04-26 08:44:05

  Deze aanvraag is inmiddels gesloten.

  Team ICT