Functioneel Keten Beheerder - Den Haag


Intern

07/09/2018


 • Omschrijving

  Voor onze eindklant. LOGIUS, in Den Haag, zij wij op zoek naar een bekwame: Aanvraagnummer: 2018-334
  Functie: Functioneel Keten Beheerder
  Branche: Overheid Locatie: Den Haag
  Start: 01-10-2018
  Eind: 01-04-2019
  Optie tot verlenging: Ja [ max 4 x ]
  Aantal uren: 36 uur per week
  Aanbieden tot: 12-09-2018, 09.00 uur
  Tarief: € 70,00 per uur maximaal Omschrijving: De senior Ketenbeheerder is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het wijzigingsproces van de diensten van Team Infrastructuur in samenspraak met je collega’s, leveranciers en klanten. Team Infrastructuur levert generieke infrastructuurdiensten zoals hosting en connectiviteit ten behoeve van LOGIUS producten, waaronder Mijn Overheid, DIGI poort, DIGID en DIGID Machtigen. Tevens coördineert Team Infrastructuur netwerkvoorzieningen binnen de (rijks-)overheid zoals de Haagse Ring, DIGI netwerk, Rijksinternet, Rijks-DNS etc. De senior Ketenbeheerder verzamelt wensen van gebruikers ten aanzien van wijzigingen in de infrastructuur, denk hierbij onder andere aan feedback van klanten ten aanzien van huidige functionaliteiten en processen. Hij/zij analyseert en vertaalt deze wensen naar wijzigingsverzoeken voor de infrastructuur. Hij/zij neemt verantwoordelijkheid voor de realisatie van aanpassingen in de infrastructuur, pakt functionele aanvragen op, coördineert ze en lost deze op. De ketenbeheerder is het eerste aanspreekpunt van team Infrastructuur en is daarmee de spin in het web. Daarbij zal je als ketenbeheerder niet alleen oog moeten hebben voor het klant perspectief, maar ben je ook in staat het technisch proces mee te laten wegen bij het uitvoeren van de activiteiten. Werkzaamheden: • Het analyseren, verzamelen en vertalen van klantwensen ten aanzien van aanvragen en/of wijzigingen op de diensten van Team Infrastructuur. • Het coördineren, begeleiden en bewaken van de voortgang van deze functionele aanvragen. • Het monitoren van de leveranciers op een tijdige uitvoering van de wijzigingen.
  • Bij de klant nagaan of de wijziging naar tevredenheid is uitgevoerd.
  • Het bijhouden van de klant en dienstendocumentatie.
  • Je onderhoudt de contacten met klanten en leveranciers en je bent een vraagbaak voor complexe klantvragen/dossiers. Met complex bedoelen wij: binnen het dossier heb je te maken met verschillende stakeholders en dien je rekening te houden met business, ICT, financiële- en technische vraagstukken, processen en systemen. Taken: • Eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor collega’s/klanten/opdrachtgevers en leveranciers met zijn/haar specifieke (proces)vragen, behoeften/wensen en wijzigingen;
  • Vertalen van klantvragen naar (standaard) oplossingen binnen het Managed Services platform
  • Verantwoordelijk voor het gestructureerd afhandelen van behoefte/wensen; • Begeleiden van complexe wijzigingen vanaf indiening tot aan oplevering;
  • Aansturen leveranciers;
  • Monitoren van de uitvoering van opdrachten door leveranciers en sturen op kwaliteit en doorlooptijd;
  • Afhandelen van incidenten (3e lijns ondersteuning) en problemen;
  • Onderhouden van contacten met klanten/opdrachtgevers en leveranciers;
  • Verantwoordelijk voor het inrichten, beheren en optimaliseren van beheerprocessen en procedures;
  • Uitvoeren van werkzaamheden en controles in het kader van informatiebeveiliging;
  • Faciliteren en beheren van de gemeenschappelijke releasekalender;
  • Participeren in projecten;
  • Coördineren van periodieke testen, zoals security-, performance- en uitwijktesten;
  • Complexe wijzigingen en klantwensen doorvoeren en proactief adviseren;
  • Rapporteren over de voortgang en het gebruik van de dienstverlening;
  • Het deskundig opereren op het gebied van gevirtualiseerde infrastructuur- en platformdienstverlening tussen afnemer en leverancier
  • Leveren van ondersteuning en ontzorging van klanten bij nieuwe aanvragen en wijzigen, en migratietrajecten naar het Manages Service platform
  • Opstellen, controleren en uit laten voeren van major changes
  • Leggen en onderhouden van contacten met de architecten van de belangrijkste (interne) gebruikers van het Managed Services platform
  • Onderhouden van contacten met de leverancier van het Managed Services platform
  • Overleggen over de realisatie en implementatie van infrastructuur- en platformdiensten.
  • Het (doen) oplossen en laten analyseren van ingewikkelde verstoringen in het platform.
  • Het bijdragen aan snellere, betere en efficiëntere dienstverlening Harde eisen / KO Criteria: • Kennis en ervaring op het gebied van functioneel beheer en in complexe omgevingen zoals de Rijksoverheid.
  • Je hebt een helikopterview en je bent doortastend en accuraat.
  • Je hebt academisch of hbo-niveau en gedegen kennis van vooral infrastructuur dienstverlening (Hosting en Netwerken) en daarnaast platform dienstenverlening, beveiliging en beheer.
  • Ruime ervaring op het vakgebied.
  • Affiniteit met primaire klantprocessen en de inhoudelijke kant van ICT en e-overheid.
  • Ervaring met regievoering binnen dienstverleningsketens. Competenties: • Je hebt een Hands on mentaliteit en je hebt ervaring om gebruikmakend van bestaande processen, doelen tijdig te realiseren.
  • Je realiseert je in overleg met collega’s en andere betrokkenen welke invloed wijzigingen kunnen hebben op overige componenten en je hebt logisch en analytisch denkvermogen ook op conceptueel niveau.
  • Je werkt gestructureerd en accuraat en je combineert structuur met pragmatisme.
  • Je krijgt mensen in beweging en kunt je weg vinden, ook als processen nog niet ingericht zijn. • Je denkt zowel vanuit de klant als vanuit de beheerorganisatie en beweegt je gemakkelijk door de organisatie.
  • Je wordt gezien als inhoudelijke deskundige in de toegepaste technologie.
  • Je hebt ervaring met het tactisch beheer en de ontwikkeling van infrastructuur- en platformdiensten inclusief beveiliging in overeenkomstige situaties.
  • Initiatiefrijk. Organisatiebewust (o.a. dwarsverbanden kunnen leggen).
  • Probleem oplossend en analyserend vermogen.
  • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Interesse? Dan ontvangen we graag z.s.m. de volgende gegevens:
  • CV in Word-formaat in de taal van de uitvraag [ max. 5 x A4 ]
  • Motivatie geschreven in de ik-vorm, die goed aansluit bij de opdracht en opdrachteisen, waarin (puntsgewijs) alle gestelde eisen, wensen, competenties worden toegelicht, en waarin goed naar voren komt, dat u aan de gestelde eisen kunt voldoen;
  • Uw beschikbaarheid (wanneer, hoeveel uur per week en eventuele vakantieplannen);
  • Uw uurtarief specifiek voor de deze aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW);
  • Bij het ontvangen van uw reactie gaan we er vanuit dat uw aanbieding exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor dezelfde aanvraag wordt ingediend.
  • Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  ICT (netwerken en systemen)

 • Locatie Opdracht

  Den Haag

 • Provincie

  Zuid-Holland

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media

BERICHT VAN OPDRACHTGEVER

 • 2018-09-17 11:33:59

  Deze aanvraag is gesloten.

  Team ICT