Programmamanager Infrastructuur (QR8260)

Programmamanager Infrastructuur (QR8260)


Intern

21/04/2021


 • Omschrijving

  Functie: Programmamanager Infrastructuur (QR8260)
  Start: 17-5-2021, 40 uur per week
  Periode: 12 mnd+
  Omgeving: Utrecht

  Opdrachtomschrijving:
  Binnen de organisatie wordt veel aandacht besteed aan continuiteit en security. Er lopen diverse initiatieven en projecten om de infrastructuur te vernieuwen en verbeteren. De organisatie maakt gebruik van twee datacenters waarvan één in eigen beheer. Momenteel wordt deze laatste verplaatst naar onze Datacenter leverancier. De opdracht is om als programma manager de projectorganisatie neer te zetten voor de duur van drie jaar met daarbij de volgende doelstellingen:

  - Opleveren van een draaiboek voor het nieuwe operationeel model;
  - Opstellen van plan van aanpak om te komen tot een Active-Active omgeving;
  - Coördineren neerzetten van de nieuwe infrastructuur t.b.v. de Active-Active opzet, een solide fundament voor de toekomst;
  - Coördineren van alle activiteiten die gepaard gaan met de omzetting van de huidige Active-Passive naar de nieuwe Active-Active omgeving (verdeeld over twee Datacenters);
  - Trainingen ontwikkelen en opleiden van de betrokken afdelingen t.b.v. solide beheer. Dit vindt plaats i.s.m. het SOC;
  - Conformeren aan alle richtlijnen die betrekking hebben met het BIT-plichtig zijn van het programma. Documentatie en rapportages moeten voldoen aan alle BIT-standaarden;
  - Bijhouden van een transparant programma dossier waarmee de Raad van Bestuur en de KVK medewerkers goed geinformeerd worden;
  - Acteren als Senior Supplier in de stuurgroep voor het programma en verzorgen van een open en transparante communicatie naar de andere leden van de stuurgroep;
  - Handelen conform ISO27001 standaarden (huidige acreditatie)

  Het continuiteitsniveau naar een nog hoger niveau te brengen. Daarom zijn we op zoek naar een programma manager, welke zorg draagt dat binnen het programma de nog te definiëren projecten gestructureerd worden opgepakt en succesvol worden uitgevoerd.

  De kandidaat verdiept, samen met de Sr. Executive (Manager IT) en de Sr. User (IT Operations), de infrastructuur architect en de diverse security experts, de gedefinieerde projecten binnen het programma. De kandidaat is de spin in het web en schakelt soepel tussen projectmanagement-, security en technisch inhoudelijke (o.a. Firewalls, Connectivity, Active Directory, Netwerk / Infra / Datacenter) aspecten. De kandidaat heeft beschikt daarom ook over een technische achtergrond, zodat de kandidaat op basis van kennis, kunde en veel praktische praktijkervaring besluiten en richting kan geven aan de projecten. Daarnaast kan de kandidaat verdere detailstructuur brengen in de projecten en zorgdragen dat op basis van het "projectmanagement-vierkant" (tijd, geld, kwaliteit en kwantiteit) i.c.m. een Agile aanpak de projecten succesvol worden uitgevoerd. Daarbij zijn het motiveren van de diverse teams en experts, plannen en herplannen plus het zorgdragen voor de communicatie richting de vele stakeholders, zaken waarin de kandidaat ruime ervaring heeft. De kandidaat zorgt dat binnen het programma "Twin DC A-A" de nog te definiëren projecten gestructureerd worden opgepakt en succesvol worden uitgevoerd.

  Eisen:
  - Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding
  - Kandidaat is in het bezit van PRINCE2 certificering (minimaal practitioner) en/of IPMA-D (of hoger)
  - Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 10 jaar) en minimaal 7 jaar aantoonbaar ervaring als technische projectleider bij een vergelijkbaar grote organisatie
  - Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring met het opzetten, begeleiden en succesvol afronden van meerdere Datacenter gerelateerde projecten
  - Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbaar ervaring met het aansturen dan wel uitvoeren als meewerkend "voorman" van meerdere projecten binnen het Infrastructuurdomein
  - Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbaar ervaring met het aansturen dan wel uitvoeren als meewerkend "voorman" van meerdere projecten binnen het Netwerkbeveiligingsdomein

  Wensen:
  - Afgeronde opleiding is op het gebied van Informatica of vergelijkbaar
  - Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met werken bij overheidsorganisaties
  - Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met werken conform agile/scrum
  0 tot 2 jaar (1 %)
  2 tot 5 jaar (4 %)
  5 jaar of meer (8 %)
  - Kandidaat is in het bezit van MSP Practitioner certificering
  - Kandidaat is in het bezit van ITIL 3.0 - 4.0 Practitioner certificering
  - Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het uitvoeren van meerdere projecten waarbij een BIT-audit onderdeel was van het project
  0 tot 2 jaar (1 %)
  2 tot 5 jaar (4 %)
  5 jaar of meer (9 %)

  Competenties:
  Samenwerken: Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

  Communiceren: Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

  Overtuigingskracht: Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

  Deskundigheid: Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

  Nauwkeurigheid: Is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen.

  De competenties worden getoetst tijdens het interview.

  Extra informatie:
  Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen.
  Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.

  NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Management

 • Locatie Opdracht

  Utrecht

 • Provincie

  Utrecht

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media