Senior Proces- en Informatieanalist (QR5892)


Intern

08/08/2018


 • Omschrijving

  Functie: Senior Proces- en Informatieanalist (QR5892)
  Start: 3-9-2018, 36 uur per week
  Periode: 6 mnd+
  Omgeving: Amsterdam

  Omschrijving:
  Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Proces- en Informatieanalist.

  De afdeling werkt in een verbeterprogramma in samenwerking met andere afdelingen aan het innoveren van het bedrijfsproces subsidies door aan te haken op zowel de actuele ontwikkelingen als op mogelijke oplossingen in de informatievoorziening om deze doelstellingen te kunnen realiseren. Ten behoeve van dit programma is het noodzakelijk om een proces- en informatieanalyse uit te voeren op het subsidieproces waarbij oplossingsrichtingen in detail moeten worden uitgewerkt en requirements moeten worden opgesteld. Dit leidt tot een nieuw geoptimaliseerd subsidieproces en tot een vastgestelde set aan requirements voor de nieuwe oplossing.

  Naast het bovengenoemde programma, heeft de afdeling besloten om een programma PABO te starten dat moet zorgdragen voor het realiseren van verbeteringen in de informatievoorziening onderwijs: het verbeteren van gebruikersgemak, procesondersteuning, automatisering, resultaatsturing en efficiency. Binnen dit programma valt ook adequate ondersteuning van het subsidieproces van onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid. Het is daarom een gezamenlijk belang dat het subsidieproces voor het realiseren van onderwijshuisvesting en onderwijs beleid binnen de afdeling toekomstbestendig en uniform wordt ingericht. Bij het realiseren van optimale aansluiting op het subsidieproces zijn vier teams onderwijs betrokken, drie soorten subsidiestromen, minimaal vijf informatiesystemen en minimaal drie belangrijke belanghebbenden.

  Vanuit deze gezamenlijke ambitie is het noodzakelijk om een proces- en informatieanalyse uit te voeren op het bedrijfsproces subsidies van onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid. Onderzocht zal moeten worden welke onderdelen van onderwijshuisvesting onder welke voorwaarden op het bedrijfsproces subsidies aan kunnen sluiten. Voor onderwijsbeleid, dat al is aangesloten op het subsidieproces, is aanvullende informatieanalyse noodzakelijk op het huidige voorbereidende proces voor het indienen van subsidieaanvragen, wat momenteel ondersteund door het informatiesysteem.

  De kern van de werkzaamheden:
  - Uitwerken van (optimalisatie van) het subsidieproces op basis van het integraal business ontwerp
  - Uitvoeren van informatieanalyse op het subsidieproces
  - Uitvoeren van een proces- en informatieanalyse van het bedrijfsproces subsidies onderwijshuisvesting en het voorbereidende proces voor aanvragen en verantwoorden van subsidies Onderwijshuisvesting en Onderwijsbeleid. Daarbij is het zaak om grondig kennis te nemen van de vereisten en de benodigde functionaliteit en van daaruit in overleg te bepalen hoe het werkproces en de ondersteuning met informatievoorziening het beste kan verlopen in verhouding tot het subsidieproces. Hierbij moet er rekening worden gehouden met (deel)processen die worden ondersteund door aanpalende systemen. Bepaalde proceskeuzes kunnen leiden tot aanpassingen in andere systemen of in werkprocessen, waarvoor voorstellen moeten worden gedaan. Advies geven over aard en inhoud van gewenste koppelvlakken.
  - In detail uitwerken van oplossingsrichtingen en ondersteunen van experimenten zoals proof-of-concepts.
  - Opstellen van requirements voor de toekomstige oplossing.
  - Afstemming met een verscheidenheid van stakeholders.

  Eisen:
  - Je beschikt over een HBO / WO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
  - Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior business- en informatieanalist. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
  - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het uitwerken van en advies geven over de inrichting van complexe processen. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv (markeer de betreffende onderdelen).
  - Minimaal 1 relevante referentie: naam organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon

  Motivatie:
  - Geef in maximaal 1 pagina aan waarom jij de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht. De motivatie zal worden besproken tijdens het interview.

  Wensen:
  - Kennis van en ervaring met onderwijs. Deze ervaring blijkt uit het CV en de kennis kan worden getoetst tijdens het matchgesprek.
  - Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de volgende onderdelen. Deze ervaring blijkt uit het CV en de kennis kan worden getoetst tijdens het matchgesprek.:

  Systeemontwikkelingstrajecten (de waterval maar ook de agile aanpak)
  Analysemethoden en -technieken
  Ontwerpmethoden en -technieken
  Data- en procesmodellering
  Het opstellen van requirements (bijvoorbeeld middels use cases of user stories) en het maken van functionele ontwerpen
  - Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met een complexe politiek-bestuurlijke organisatie, zoals een 100.000 plus gemeente. Deze ervaring blijkt uit het CV en de kennis kan worden getoetst tijdens het matchgesprek.

  Extra informatie:
  Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen.
  Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Overig

 • Locatie Opdracht

  Amsterdam

 • Provincie

  Noord-Holland

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media