Streekarchivaris

Streekarchivaris


Intern

10/09/2021


 • Omschrijving

  Streekarchivaris

  Tarief: aantrekkelijk
  Start: 04-10-2021
  Duur: 3 maanden
  Uren: 32-36 uur /week
  Locatie: Regio Hilversum
  Reageren voor: 20-09-2021
  type organisatie: Overheid

  Opdracht
  Als Streekarchivaris ga je aan de slag voor de gemeente.
  Jouw werk is afwisselend en uitdagend, omdat je op meerdere locaties en binnen meerdere teams samenwerkt.
  Zowel op inhoudsniveau (visie, toekomstig beleid), werkprocessen als onderlinge samenwerking weet jij vakkundig te sturen.

  In de rol van Streekarchivaris ben je o.a. verantwoordelijk voor:
  De uitvoering van de taken en bevoegdheden zoals omschreven in de Archiefwet: het beheer van de overgebrachte archieven op papier en digitaal, het toezicht op de nog niet overgebrachte archieven van de aangesloten gemeenten én de gemeenschappelijke dienstverlening vanuit de locaties in Naarden en Hilversum;
  Het begeleiden van de toekomstige fusie van beide archiefdiensten. Je hebt hierin een coördinerende rol en bent aanspreekpunt voor de 11 archiefmedewerkers en betrokken managers. Samen werken jullie toe naar 1 sterk samenwerkingsverband tussen de gemeentes;
  Jij bent aanjager van verdere vernieuwing van onze gemeentearchieven. Hierbij heb je een duidelijke visie en aanpak voor het digitaal archiefbeheer voor ogen. Je ziet welke opgaven er liggen voor onze digitale dienstverlening aan onze inwoners en ziet ook welke ontwikkelwensen er – mede op bestuursniveau en vanuit de ambtelijke organisatie - zijn op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed;
  Het schrijven van een duidelijk beleid dat door de deelnemende gemeentes gedragen wordt;
  Het samenstellen van jaarplannen en -verslagen, begrotingen en jaarrekeningen;
  Het bevorderen van de onderlinge samenwerking met de ambtelijke organisatie. Collega’s weten jou en je teamgenoten te vinden bij vragen;
  Het uitbreiden en onderhouden van ons cultuurhistorisch netwerk binnen de regio.

  Minimumeisen / knock-outcriteria:
  Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
  Minimaal 2 jaar aantoonbare gemeentelijke werkervaring;

  Gunningscriteria (weging):
  Je hebt een (aanvullende) opleiding in de richting van Archivistiek afgerond (25 punten);
  Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met digitaliseringsprocessen (10 punten);
  Je hebt affiniteit met bedrijfsvoering (omschrijf kort in het cv waarom je affiniteit hebt met bedrijfsvoering) (10 punten);
  Aantoonbare kennis van Archiefwet (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
  Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar in coördinerende rol (benoem dit duidelijk in het cv.) (15 punten);
  Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met schrijven van beleid (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten);
  Aantoonbare werkervaring met het samenstellen van jaarplannen en -verslagen, begrotingen en jaarrekeningen (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten).

  Competenties:
  Je bent een stevige persoonlijkheid;
  Je bent een verbinder en hebt oog voor de diverse belangen die in een politieke context spelen. Je hebt voelsprieten voor wat er speelt en leeft in de organisatie en in de samenleving en neemt dit mee in jouw manier van communiceren;
  Je bent een ondernemend, positief ingesteld persoon. Je vindt het fijn om samen met jouw team resultaten te behalen;
  Je werkt resultaatgericht en datagedreven;
  Je bent ontwikkelgericht. Je bent constant op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied en vindt het een uitdaging om deze te vertalen naar de context van Gooise Meren en Hilversum;
  Je werkt gestructureerd, zorgvuldig en houdt overzicht. Als zaken niet soepel verlopen, trek je tijdig aan de vel en spreek je mensen aan op gemaakt afspraken. Zo zorg je ervoor dat het werk door kan gaan.

  Interesse? Leuk!
  Graag zie ik je relevante cv, motivatie en indicatie-tarief tegemoet.

  Belangrijke Tips om op gesprek te komen:
  Geef een korte uitleg over de knock-out en gunningscriteria. (Ja / Nee, u vindt dit in mijn CV onder ……).
  Maak (een) 1 .docx document met daarin uw 2 referenties, een korte motivatie en uw CV, max. 5 pagina's.
  Ga in de motivatie puntsgewijs in op de competenties, knockout- en Gunningscriteria.
  Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Overig

 • Locatie Opdracht

  regio Hilversum

 • Provincie

  Noord-Holland

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Bedrag per uur

 • Verspreiden via social media

BERICHT VAN OPDRACHTGEVER

 • 2021-09-17 08:27:58

  geen kandidaat