Marktonderzoek voor introductie van een nieuw product

Marktonderzoek voor introductie van een nieuw product


Intern

25/05/2023


 • Omschrijving

  Wij zijn op zoek naar een professionele onderzoeker die ons kan helpen bij het uitvoeren van een grondig marktonderzoek ter ondersteuning van de introductie van ons nieuwe product. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de behoeften, voorkeuren en koopgedrag van onze doelgroep, evenals de marktomstandigheden en concurrentieanalyse. Deze informatie zal dienen als basis voor het ontwikkelen van een effectieve marketingstrategie en het bepalen van de juiste positionering van ons product.

  Taken:

  Doelgroepanalyse: Je zult verantwoordelijk zijn voor het identificeren en segmenteren van onze doelgroep(en). Dit omvat het analyseren van demografische gegevens, gedragspatronen, behoeften, interesses en andere relevante factoren die ons in staat stellen om gerichte marketinginspanningen te leveren.

  Concurrentieanalyse: Je zult een grondige analyse uitvoeren van de huidige concurrentie in de markt. Dit omvat het identificeren van directe en indirecte concurrenten, het analyseren van hun productaanbod, prijsstelling, distributiekanalen, marketingstrategieën en marktaandeel. Het doel is om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van de concurrentie en hoe ons nieuwe product zich kan onderscheiden.

  Markttrends en -vooruitzichten: Je zult onderzoek doen naar de algemene markttrends en vooruitzichten binnen onze branche. Dit omvat het analyseren van marktgroei, vraag- en aanbodverhoudingen, regelgeving en eventuele technologische ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de acceptatie en vraag naar ons product.

  Klantbehoeften en -voorkeuren: Je zult methoden voor marktonderzoek gebruiken, zoals enquêtes, interviews of focusgroepen, om de behoeften, voorkeuren, problemen en verwachtingen van potentiële klanten te achterhalen. Deze inzichten zullen helpen bij het ontwikkelen van een product dat aansluit bij de wensen van de doelgroep en het identificeren van mogelijke productverbeteringen.

  Potentiële afzetkanalen: Je zult onderzoeken welke distributiekanalen het meest geschikt zijn voor ons product. Dit omvat het identificeren van potentiële partners, detailhandelaren, e-commerceplatforms en andere kanalen die ons kunnen helpen om ons product op de markt te brengen en de verkoop te stimuleren.

  Rapportage en aanbevelingen: Je zult een uitgebreid rapport opstellen met de bevindingen van het marktonderzoek, inclusief de verzamelde gegevens, analyses en aanbevelingen. Dit rapport zal als leidraad dienen voor onze marketing- en productstrategieën.

  We verwachten dat je beschikt over ervaring in marktonderzoek, bij voorkeur in onze specifieke branche. Het vermogen om kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te analyseren en te interpreteren is essentieel. Je dient over goede communicatieve vaardigheden te beschikken om effectief te kunnen samenwerken en je bevindingen te presenteren aan het team.

 • Omschrijving Freelancer

 • Gebruikersnaam

  U dient in te loggen om gebruik te maken van Opdrachten.nl

 • Opdrachtrubriek

  Marketing, Communicatie en Sales

 • Locatie Opdracht

  Deze opdracht is niet locatiegebonden

 • Provincie

  Utrecht

 • Bijlagen

 • Gewenste Reacties

  Anders

 • Verspreiden via social media